Novosti


Odluka o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za udruge u 2017. godini

Na temelju čl. 28., alineje 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15) i čl. 25., stavka 1. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski, Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanja prijava je na 1. sjednici održanoj 14. veljače 2017. godine donijelo

O D L U K U

1. Povjerenstvo je u postupku provjere ispunjavanja formalnih uvjeta raspisanih Javnih natječaja utvrdilo da su sve prijavljene udruge ispunile formalne uvjete iz članka 24. Pravilnika, i to kako slijedi iz raspisanih područja Javnih natječaja:


a) Javni natječaj za sufinanciranje projekata i programa koje provode udruge u športu i tehničkoj kulturi Grada Novog Vinodolskog za 2017. godinu :       


• Ženski rukometni klub Vinodol                                                 • Tenis klub Vinodol

• Nogometni klub  Vinodol                                                            • Šahovski klub Zrinski Frankopan

• Boćarski klub Radinje                                                                  • Košarkaški klub Vinodol

• Klub jahanja Galop                                                                       • ŠRU Vrulja

• Ronilački klub Vinodol                                                                 • JKYC Burin

• Rukometni klub Vinodol                                                              • Lovačko društvo Gradina

• Karate klub Tensho                                                                       • Boćarski klub Drin Klenovica

• Boćarski klub Plužnice                                                                 • Boćarski klub Ledenice

• Boćarski klub Zagon                                                                     • Plivački klub Vinodol


 b) Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i ostalih područja javnih potreba Grada Novi Vinodolski za 2017.g. :


• Udruga osoba s mišićnom distrofijom PGŽ

• Udruga 51+

• Udruga HVIDR-a Crikvenica

• UABA Grada Crikvenice, Novog Vinodolskog i Općine Vinodolske

• Udruga roditelja s poteškoćama u razvoju „Novi korak“

• UHDDR Novi Vinodolski

• Hrvatski časnički zbor Vinodol

• Matica umirovljenika Grada Novi Vinodolski

• GDCK Novi Vinodolski

• Zajednica udruga HVIDR-a PGŽ

• Udruga žena operiranih dojki Nada – Rijeka

• UDVDR Novi Vinodolski

• Udruga slijepih Primorsko goranske županije

• Udruga uzgajivača Hrvatskog hladnokrvnjaka „Primorac“

• Udruga Kultura Nova

• Bioteka – udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti


c) Javni natječaj za predlaganje manifestacija u Gradu Novom Vinodolskom za 2017.g. :


• Zavičajna udruga Klenovica                                                 • JKYC Burin

• Društvo za sportsku rekreaciju Sportart                            • KUD Ilija Dorčić

• Hrvatski mažoret savez                                                          • Savez Crnogoraca Hrvatske


d) Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja kulture Grada Novi Vinodolski za 2017.g. :


• Udruga za očuvanje narodnih običaja Povile                     • Savez udruga – Hrvatski sabor kulture

• Zavičajna udruga Klenovica                                                  • Moto klub Jahači Vinodolskog zakona

• Udruga Breze                                                                • Katedra čakavskog sabora Novljansko kolo

• Klapa Puntape                                                                          • KUD Ilija Dorčić

• HCK Gradsko društvo Crvenog križa Novi Vinodolski    • Udruga Ružica Vinodola

• Udruga za narodne običaje Ledenice                                   • Udruga za narodne običaje Donji Zagon

• Klapa Vinčace                                                                            • Vespa klub Novi Vinodolski


 

2. Projekti i programi udruga iz točke 1. upućuju se na stručno ocjenjivanje povjerenstvu u skladu s člankom 26. Pravilnika.

 

KLASA : 400-02/16-20/17

URBROJ : 2107/02-04-17-6

POVJERENSTVO ZA PROVJERU ISPUNJAVANJA PROPISANIH UVJETA NATJEČAJA I OCJENJIVANJA PRIJAVA

Odluka o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za udruge u 2017. godini 
Skip to content