Novosti


Odluka o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za udruge u 2018. godini

Na temelju čl. 28., alineje 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15) i čl. 25., stavka 1. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski, Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanja prijava je na sjednici održanoj 19. veljače 2018. godine donijelo

O D L U K U

  1. Povjerenstvo je u postupku provjere ispunjavanja formalnih uvjeta raspisanih Javnih natječaja utvrdilo da su formalne uvjete iz članka 24. Pravilnika ispunile sljedeće udruge, i to kako slijedi iz raspisanih područja Javnih natječaja:

a) Javni natječaj za sufinanciranje projekata i programa koje provode udruge u športu i tehničkoj kulturi Grada Novog Vinodolskog za 2018. godinu :

Boćarski klub Zagon

Plivački klub Vinodol

Ženski rukometni klub Vinodol

Tenis klub Vinodol

Nogometni klub  Vinodol

Šahovski klub Zrinski Frankopan

Košarkaški klub Vinodol

Klub jahanja Galop

Ronilački klub Novi

JKYC Burin

Lovačko društvo Gradina

Karate klub Tensho

Boćarski klub Radinje

Boćarski klub Ledenice

Lovačko društvo Košutnjak

Boćarski klub Drin Klenovica

ŠRU Vrulja

b) Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i ostalih područja javnih potreba Grada Novi Vinodolski za 2018.g. :

Udruga osoba s mišićnom distrofijom PGŽ

Udruga 51+

Udruga HVIDR-a Crikvenica

UABA Grada Crikvenice, Novog Vinodolskog i Općine Vinodolske

Udruga roditelja s poteškoćama u razvoju „Novi korak“

UHDDR Novi Vinodolski

Hrvatski časnički zbor Vinodol

Matica umirovljenika Grada Novi Vinodolski

GDCK Novi Vinodolski

Zajednica udruga HVIDR-a PGŽ

Udruga žena operiranih dojki Nada – Rijeka

UDVDR Novi Vinodolski

Klub liječenih alkoholičara „Dubračina“

Udruga gluhih i nagluhih Primorsko goranske županije

Udruga uzgajivača Hrvatskog hladnokrvnjaka „Primorac“

c) Javni natječaj za predlaganje manifestacija u Gradu Novom Vinodolskom za 2018.g. :

 Zavičajna udruga Klenovica
Društvo za sportsku rekreaciju Sportart
KUD Ilija Dorčić

d) Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja kulture Grada Novi Vinodolski za 2018.g. :

Udruga za očuvanje narodnih običaja Povile
Savez udruga – Hrvatski sabor kulture
Zavičajna udruga Klenovica
Moto klub Jahači Vinodolskog zakona
Udruga Breze
Katedra čakavskog sabora Novljansko kolo
Klapa Puntape
KUD Ilija Dorčić
HCK Gradsko društvo Crvenog križa Novi Vinodolski
Udruga Ružica Vinodola
Udruga za narodne običaje Ledenice
Udruga za narodne običaje Donji Zagon
Klapa Vinčace
Plesna udruga Nataliya
  1. Projekti i programi udruga iz točke 1. upućuju se na stručno ocjenjivanje povjerenstvu u skladu s člankom 26. Pravilnika.

KLASA : 612-01/17-10/4

URBROJ : 2107/02-04-18-6

 POVJERENSTVO ZA PROVJERU ISPUNJAVANJA PROPISANIH UVJETA NATJEČAJA I OCJENJIVANJA PRIJAVA

Skip to content