Novosti


Odluka o izradi UPU Porto Teplo 1 (UPU 17)

 

 Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13) i Odluke izradi Urbanističkog plana uređenja Porto Teplo 1 (UPU 17, T13), Grad Novi Vinodolski kao nositelj izrade prostornog plana

 

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da se pristupilo izradi

 

Urbanističkog plana uređenja Porto Teplo 1 (UPU 17, T13)

 

            O prijedlogu UPU Porto Teplo 1 provest će se javna rasprava koja će biti objavljena u službenom glasilu i dnevnom tisku najmanje osam dana prije početka rasprave.

Odluka.pdf

KLASA:    940-02/14-20/17
URBROJ:2107/02-01-14-3
Novi Vinodolski, 3.07.2014.

Skip to content