Novosti


Odluka o proglašenju javnih manifestacija na području Grada Novog Vinodolskog

U svrhu nesmetanog odvijanja manifestacija  te isto tako u cilju osiguranja turističke usluge i povećanja obujma dostupne turističke ponude na području Grada Novog Vinodolskog, Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog dana 27. svibnja 2024. godine donosi

 Odluku o proglašenju dana javnih manifestacija na području Grada Novog Vinodolskog u razdoblju od 30.5 do 1.9.2024. 

Za vrijeme trajanja javnih manifestacija iz ove Odluke prigodna prodaja na kioscima, klupama, štandovima i sl. može započeti najranije u 7,00 sati i završiti najkasnije u 23,00 sata istoga dana.

 

Skip to content