Novosti


ODLUKA O USTROJAVANJU KATALOGA INFORMACIJA GRADA NOVOG VINODOLSKOG

KATALOG INFORMACIJA GRADA NOVOG VINODOLSKOG Program gradnje i uređenja prostora definiran je temeljem postojeće prostorno planske dokumentacije, te programa investitora. Planom je obuhvaćeno ukupno 0,28 ha zemljišta. Postojeće parcele 5 i 6 definirane prethodnim planom se zadržavaju, a obuhvaćeno je još 10 čestica koje se cijepaju i objedinjuju, te se formiraju 4 građevinske parcele i dvije zelene površine. Zime je područje obuhvata podijeljeno u tri osnovne namjene i to: stambena namjena – dvije stambene građevine, stambena namjena – dvije višestambene građevine i javne zelene površine. Unutar područja obuhvata predviđene parcele oznaka 5 i 6 ostaju u zoni kolektivnih stambenih objekata, samo se mijenja namjena potkrovlja iz ateljea u stanove.

Skip to content