Novosti


Odluka za obavljanje poslova radnog mjesta ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u Dječjem vrtiću FIJOLICA

KLASA: 601-02/16-04/02
URBROJ: 2107/02-11-01-16-8
Novi Vinodolski, 18.10.2016. godine.
                                                                           

Temeljem članka 26. stavka 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 43. stavka 1. alineje 11. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 25. sjednici održanoj dana 18.10.2016. godine donosi slijedeću

O  D  L  U  K  U

1. Za obavljanje poslova radnog mjesta ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u Dječjem vrtiću FIJOLICA zasniva se radni odnos na određeno vrijeme od 12 mjeseci (jedna godina), sa punim radnim vremenom, sa Aidom Iljazi  iz Novog Vinodolskog, Korzo hrvatskih branitelja 51.
2. Radi pribavljanja uvjerenja o općoj zdravstvenoj sposobnosti zamjenica ravnateljice Vrtića će uputiti  Aidu Iljazi na liječnički pregled kod nadležnog liječnika.
3. Nakon pribavljanja uvjerenja zamjenica ravnateljice Vrtića zaključit će sa Aidom Iljazi ugovor o radu na određeno vrijeme sa punim radnim vremenom.
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Predsjednica Upravnog vijeća
Ivana Sokolić-Uršić, prof.

ODLUKA
Skip to content