Odluke gradonačelnika


5. ožujka 2018.

Plan prijama u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2018. godinu

Plan prijama – 2018. godina
Plan prijama – 2018. godina
21. prosinca 2017.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja ZAGORI 1(UPU 20, T16)

KLASA: 350-03/17-30/2 URBROJ: 2107/02-04-17-3 Novi Vinodolski, 20.12.2017.              Na temelju članka 64.Zakona o zaštiti okoliša (N.N.RH 80/13, 153/13 i 78/15), članka 29.Uredbe o […]

KLASA: 350-03/17-30/2

URBROJ: 2107/02-04-17-3

Novi Vinodolski, 20.12.2017.

             Na temelju članka 64.Zakona o zaštiti okoliša (N.N.RH 80/13, 153/13 i 78/15), članka 29.Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (N.N.RH 03/17) i članka 44.Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.12/13 i 18/14)gradonačelnik Grada Novi Vinodolski dana 20.12.2017.godine donosi

O  D  L  U  K  U

o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

za Urbanistički plan uređenja ZAGORI 1 (UPU 20, T16 )

ODLUKA – Strateška procjena utjecaja na okoliš – Urbanistički plan uređenja ZAGORI 1 (UPU 20, T16 )
16. studenoga 2017.

Zaključak: Stipendije darovitim učenicima i studentima za školsku/akademsku 2017./2018. godinu

Zaključak
Zaključak
21. srpnja 2017.

ODLUKA o povjeravanju poslova zamjeniku gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog

Odluka o povjeravanju poslova zamjeniku gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog
Odluka o povjeravanju poslova zamjeniku gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog
7. srpnja 2017.

ODLUKA o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za IV.Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski

Odluka
Odluka
5. srpnja 2017.

ODLUKA o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski

Odluka – Strateška procjena
Odluka – Strateška procjena
10. svibnja 2017.

Plan rasporeda privremenih objekata za 2017. g.

PLAN rasporeda privremenih objekata za 2017. g.   IZMJENE I DOPUNE PLANA RASPOREDA PRIVREMENIH OBJEKATA ZA 2017. GODINU: Izmjene Plana rasporeda privremenih objekata […]
PLAN rasporeda privremenih objekata za 2017. g.

 
IZMJENE I DOPUNE PLANA RASPOREDA PRIVREMENIH OBJEKATA ZA 2017. GODINU:

Izmjene Plana rasporeda privremenih objekata za 2017. godinu
Izmjena i dopuna Plana rasporeda privremenih objekata za 2017. godinu
Izmjena Plana rasporeda privremenih objekata za 2017. godinu
13. siječnja 2017.

Plan Savjetovanja za 2017. godinu

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2017. godini Izmjene Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2017. godini
Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2017. godini
Izmjene Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2017. godini
13. siječnja 2017.

Plan prijama u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2017. godinu

Plan prijama – 2017. g.
Plan prijama – 2017. g.
16. studenoga 2016.

ZAKLJUČAK – Prihvaćanje Izvješća Komisije za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima za školsku/akademsku 2016./2017. godinu

Zaključak Obavijest o dodjeli stipendija 25. studenog 2016. u 13 sati
Zaključak
Obavijest o dodjeli stipendija 25. studenog 2016. u 13 sati
Skip to content