Novosti


Održana 2. sjednica Gradskog vijeća

Dana 23. lipnja 2017. godine održana je 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog.

Na sjednici je nazočno bilo svih petnaestero vijećnika, a uz gradonačelnika Velimira Piškulića i zamjenika gradonačelnika Tomislava Cvitkovića, nazočni su bili i direktori komunalnih poduzeća Alen Bruketa i Igor Uremović, direktor Turističke zajednice Vladimir Butković, kao i pročelnici upravnih odjela Grada Novog Vinodolskog.

Sjednicu je otvorio predsjednik vijeća Neven Pavelić, pročitavši predloženi dnevni red i uputivši pozdrave svim nazočnima. Na početku sjednice formalno su odrađene dvije svečane prisege vijećnika koji nisu prisustvovala konstituirajućoj sjednici, pa su tako „svojom čašću“ prisegli vijećnik SDP-a Mihael Jovanović i vijećnica HDZ-a Tatjana Lekaj.

Kod druge točke dnevnog reda birala su se radna tijela Gradskog vijeća, točnije Komisija za Statut i Poslovnik i Komisija za proračun i financije. Pristigla su dva prijedloga, jedan od strane Komisije za izbor i imenovanje, jedan od strane 5 vijećnika oporbenog SDP-a. Većinom glasova usvojen je prijedlog Komisije za izbor i imenovanje, kojim su članovi Komisije za Statut i Poslovnik postali Velibor Topolovec (predsjednik), Dragana Baričević i Vladimir Mrzljak. U Komisiju za proračun i financije izabrani su Zoran Djak (predsjednik), Snježana Klaić i Mario Svetić.

Vijeće je usvojilo I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2017. godinu, tzv. rebalans proračuna, a obrazložio ga je pročelnik upravnog odjela za financije i javnu nabavu Zoran Tomić, naglasivši da se izmjenama i dopunama pristupilo zbog daljnjih postupaka u provođenju projekata od javnog interesa, točnije energetska obnova dječjeg vrtića, gradnja infrastrukture u poslovnim zonama, te aglomeracija i raskrižje Kalvarija. Gradonačelnik je podnio amandman, a zapravo se radi o angažiranju dva pripadnika Prometne jedinice mladeži, kako bi se pokušao riješiti problem prometnih gužvi u ljetnim mjesecima.

Kod Odluke o gradskim porezima, koju je vijeće usvojilo većinom glasova, podnesena su tri amandmana od strane oporbenog SDP-a. Nakon očitovanja i davanja mišljenja gradonačelnika, oporbeni vijećnici odustali su od jednog amandmana iz razloga što nije u skladu sa Zakonom, dok su o druga dva tražili glasovanje, međutim nisu postigli potrebnu većinu za usvajanje istih.

Sjednica je zaključena donošenjem Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti.

 

VIJEĆNIČKA PITANJA I PRIJEDLOZI

Velibor Topolovec podsjetio je nazočne kako je prošlu godinu na prijedlog hitnih službi donesena Odluka o zabrani prometovanja i parkiranja u Starom gradu, točnije u ulicama Braće Radić, Svete Trojice i Matije Mažuranića. Zatražio je pismeni odgovor zašto se Odluka nije provela i zašto se ne provodi.

Bojan Zoričić zamolio je u ime umirovljenika iz Zagona, Ledenica, Povila i Klenovice ako bi im se npr. nekom vinjetom moglo omogućiti parkiranje na prostoru centra jer kada u ovom ljetnom periodu idu na tržnicu i u nabavu moraju plaćati parking u iznosu od 6 kn/sat što je njima previše. Predlažu da im se omogući parkiranje od 8 do 10 sati svaki dan uz neki manji iznos za plaćanje takve karte, npr. 40 do 50 kn mjesečno za ta dva jutarnja sata. Gradonačelnik je zamolio vijećnika Zoričića da mu dostavi pisani zahtjev. SDP-ov Bojan Zoričić postavio je pitanje o završetku radova na raskrižju Kalvarija, na što je gradonačelnik odgovorio da je završetak radova planiran do kraja mjeseca.

HDZ-ov Marinko Buljat postavio je pitanje što će u ovom sazivu biti s naknadama vijećnicima, s obzirom da postoji još dug iz prošlog saziva. Kada se planira isplatiti dug, i kakav će biti tempo isplate novih naknada. Gradonačelnik je odgovorio da je jedna isplata išla tog dana, a ostatak će ići do kraja godine.

Skip to content