Novosti


ODRŽANA 3. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVI VINODOLSKI

Gradsko vijeća Grada Novi Vinodolski na svojoj 3. sjednici, održanoj 23. rujna 2013., u Gradskoj vijećnici, prihvatilo je II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2013. godinu, koje je obrazložio pročelnik za financije Zoran Tomić. Izmjene proračuna provode se iz nekoliko razloga i to: predviđeni prijenos objekta “Srićina kuća” Komunalnom trgovačkom društvu Ivanj d.o.o. radi preseljenja iz neadekvatnih prostora na tržnici, temeljem iskazanog interesa investitora za gradnju manje marine u sklopu luke otvorene za javni promet Muroskva predviđaju se ciljane III. izmjene Prostornog plana uređenja Grada, prethodna procjena investicije u javnu rasvjetu na potezu Grabrova – Muroskva se pokazala pretjeranom te se predviđeni iznos smanjuje za 148 tisuća kuna. Prihvaćene su i II. Izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu. Za izmjene proračuna protiv je glasovalo dvoje vijećnika oporbenog SDP-a.

zeljak20

 

Gradonačelnik Oleg Butković i direktor KTD Vodovoda Žrnovnica Igor Uremović informirali su vijećnike o prijedlogu usklađivanja KTD Vodovoda Žrnovnica d.o.o. i KTD Ivanja d.o.o. sa Zakonom o vodama. Naime, prihvaća se prijedlog usklađivanja djelatnosti KTD Vodovoda Žrnovnica.o.o. i KTD Ivanja d.o.o. sa Zakonom o vodama odnosno statusnih promjena trgovačkih društava na način da će KTD Ivanj nastaviti obavljati ostale komunalne djelatnosti, a obavljanje djelatnosti odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda po modelu “odvajanje sa preuzimanjem” prenijet će se na KTD Vodovod Žrnovnicu za područje Grada Novog Vinodolskog. Sa usklađenim djelatnostima odnosno izvršenom reorganizacijom započet će se obavljati djelatnosti 1. siječnja 2014. godine.

Gradsko vijeće, kojim je predsjedavao Neven Pavelić, predsjednik Vijeća, prihvatilo je Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Novog Vinodolskog, što je obrazložila Maja Pilepić, pročelnica Ureda Grada.

zeljak18

Prihvaćeno je i Godišnje izvješće o stanju KTD Vodovoda Žrnovnica d.o.o. za 2012. godinu, koje je obrazložio Igor Uremović, direktor Društva. Prema tome izvješću u prošloj godini prodano je 2.060.930 kubnih metara vode, što je nešto manje nego godinu prije (index 0,997). Gubitak vode bio je 1,5 kubnih metara vode. Ukupno je uprihodovano 28,2 milijuna kuna ili 1,032 posto više nego prethodne godine i to iz osnovne djelatnosti 20 milijuna kuna ili index 0.999, a od sporedne djelatnosti 8,2 milijuna kuna ili index 1.121. Dobitak je 594 tisuće kuna, što će se iskoristiti za pokriće prenesenih gubitaka iz prethodnih godina.

Vijeće je, s dva suzdržana glasa SDP-a, prihvatilo Odluku o izmjenama Odluke o uvođenju naknade za razvoj, prema kojoj Grad Novi Vinodolski uvodi naknadu za razvoj u svrhu otplate preostalog neotplaćenog dijela dugoročnog zajma namjenski utrošenog za gradnju vodoopskrbe naselja Bater I  i II faza, izgradnju vododopskrbe naselja Sibinj. Odluku je obrazložio gradonačelnik Oleg Butković.

zeljak19

Naime, izmjenama Zakona o vodama i u svezi s njim Zakona o financiranju vodnog gospodarstva jedinicama lokalne samouprave najprije je smanjen, a onda i ukinut prihod od naknade za priključenje kao jedan od dva namjenska izvora financiranja gradnje komunalnih vodnih građevina. Budući da su Proračunom Grada za 2013. i naredne dvije godine te pratećim programom gradnje komunalnih vodnih građevina predviđene otplate investicije u vodoopskrbni sustav Sibinja upravo iz tog prihoda, potrebno je nedostajući prihod namiriti iz naknade za razvoj. To praktički znači da je zakonodavac budući razvoj vodoopskrbne i mreže odvodnje prevalio u potpunosti na teret postojećih korisika umjesto, kao što je dosad bilo, pola na teret postojećih korisnika, a pola na teret budućih investitora. Zbog toga je bilo potrebno korigirati cijene  te naknada za razvoj po novoj odluci iznosi 1,50 kuna po kubnom metru utrošene vode u razdoblju od siječnja do svibnja te od listopada do 31. prosinca kalendarske godine. Od mjeseca lipnja do listopada svake godinenaknada za razvoj iznosi 2,50 kuna po kubiku utrošene vode, zaključno do 31. listopada 2014.  godine, do kada se po otplatnom planu vrši otplata kredita iz članka 1. ove odluke.

U aktualnom satu postavljeno je nekoliko pitanja, vezanih za završno asfaltiranje Jadranske magistarle na dionici od Klenovice prema Novom Vinodolskom, sanacija prekopa preko obnovljenih prometnica, uzurpiranje Parka Ivana Mažuranića raznim pokretnim napravama.

 

 

 

Skip to content