Novosti


Održana 32. sjednica Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog


U ponedjeljak, 13. veljače, s početkom u 18 sati, održana je 32. sjednica Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog. Sjednici su nazočila 10 vijećnika, dok su odsutni bili: Zoran Djak, Saša Đujić, Tonica Radić i Marko Tomljanović.

Uz vijećnike sjednici su nazočili: obnašatelj dužnosti gradonačelnika Velimir Piškulić, pročelnici upravnih odjela Grada Novog Vinodolskog, direktor KTD Vodovod Žrnovnica Igor Uremović, predsjednik Udruženja obrtnika Nikola Deranja. Na sjednicu su pozvani predstavnici tvrtke “Urbanistica” d.o.o. iz Zagreba – Ana Putar i Mladen Kardum, kao i tajnik DVD-a San Marino, Velibor Topolovec, kako bi dodatno obrazložili neke od točaka dnevnog reda.

Gradsko vijeće je sa 9 glasova članova vijeća donijelo Odluku o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Zapad. Vijećnik SDP-a Mihael Jovanović bio je suzdržan. Točku je obrazložio Mladen Kardum, predstavnik tvrtke “Urbanistica” d.o.o..

– I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Zapad sastoje se od sljedećeg:  izmjena lokacije koridora autoceste, te je iz tog razloga smanjen obuhvat plana za 1.65 hektara,  te površina obuhvata plana sada iznosi 18,85 hektara (bila je 20, 5 hektara). Sukladno zahtjevu Hrvatskih voda zeleni pojas širine 10 m od vodotoka prenamjenjuje se u infrastrukturnu površinu – koridora vodotoka. Na pojedinim dijelovima ukidaju se zelene površine i pripajaju površini poslovne namjene ili parkirališta. Smanjuje se obuhvat površine planiran za infrastrukturnu namjenu i time povećava obuhvat poslovne namjene – istaknuo je Kardum.

Gradsko vijeće je donijelo Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja Porto Teplo, također sa 9 glasova “za” i jednim suzdržanim. Obrazloženje je dala Ana Putar, predstavnica tvrtke “Urbanistica” d.o.o.

– Osnova za izradu Urbanističkog plana uređenja Porto Teplo je Odluka o izradi predmetnog UPU-a. Obuhvat Plana nalazi se u uvali Porto Teplo i radi se o izdvojenom građevinskom području ugostiteljsko turističke namjene izvan naselja. Površina obuhvata plana je 3,4 hektara i planira se gradnja smještajnih kapaciteta iz skupine “hoteli” sa ukupno 200 ležajeva – navela je Ana Putar.

Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Grada Novog Vinodolskog za 2016. godinu i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Novog Vinodolskog za 2017. godinu. Obrazloženje o izvršenim aktivnostima i radnjama svih sudionika sustava civilne zaštite za 2016. kao i Plana aktivnosti za 2017. podnijela je Maja Pilepić, pomoćnica pročelnika upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti, kao i zakonske obveze koje slijede za Grad Novi Vinodolski iz Zakona iz sustava civilne zaštite. Tajnik DVD San Marino Velibor Topolovec u sklopu Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Novog Vinodolskog podnio je izvješće DVD-a San Marino za 2016. godinu.

Gradsko vijeće je donijelo Odluku o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski. Za Odluku je glasalo 9 vijećnika, dok je jedan bio suzdržan. Također, s 9 glasova “za” i jednim suzdržanim donesena je Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski. Za ove dvije točke obrazloženje je dala Vesna Mrzljak, viša savjetnica za urbanizam i razvoj.

– Razlog donošenja IV. izmjena i dopuna je promjena namjene prostora nekadašnjih garaža šumarije, planiranje kamp odmorišta, ukidanje zaštite na pojedinim dijelovima plaža u Novom Vinodolskom, kao i izmjena uvjeta gradnje objekata stambene namjene i vanjskih bazena – istaknula je Vesna Mrzljak.

 

 

Skip to content