Novosti


Održana 33. sjednica Gradskog vijeća


Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog je na svojoj 33. sjednici, održanoj 21. ožujka 2017. godine, razmatralo o ukupno predloženih 10 točaka dnevnog reda.

Sjednici je nazočilo 12 članova Gradskog vijeća, dok su odsutne bile Tonica Radić i Suzana Svetić.

Uz vijećnike sjednici su nazočili: zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Velimir Piškulić, predstavnici upravnih odjela Gradske uprave, direktori komunalnih trgovačkih društava Alen Bruketa i Igor Uremović, predsjednik Udruženja obrtnika Nikola Deranja, direktor Turističke zajednice Vladimir Butković, predstavnici Policijske postaje Crikvenica Dražen Zekić i Ivan Žgela, te predsjednica Savjeta mladih Tena Peričić. Od strane medija prisustvovali su Anto Ravlić i Franjo Deranja.

Zaključkom Gradskog vijeća usvojeno je Izvješće o sigurnosnoj situaciji za Grad Novi Vinodolski za 2016. godinu. Izvješće je dostavljeno od strane Policijske postaje Crikvenica, a obrazloženje je  dao načelnik Dražen Zekić. Izvješće sadrži podatke vezane za područje Grada Novog Vinodolskom, a iz 2016. godine o:

  • stanju i kretanju kriminaliteta (evidentirano je 86 kaznenih djela, otkrivenost je na 59,21%, dok je učinkovitost 67,44 %)
  • stanje javnog reda i mira (evidentirana 56 prekršaja protiv javnog reda i mira, te 218 prekršaja iz domene ostalih zakonskih propisa)
  • stanje sigurnosti prometa (ukupno 77 nezgoda od čega je jedna poginula osoba, 12 s težim ozljedama te 14 s lakšim ozljedama.

Savjet mladih Grada Novog Vinodolskog podnio je Izvješće o radu Savjeta za 2016. godinu, koje je obrazložila predsjednica Savjeta Tena Peričić. Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo Zaključak kojim se odobrava Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog za 2016. godinu.

Nadalje, vijeće je donijelo Odluku o izmjeni Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski. Devetero vijećnika glasovalo je za tu Odluku, dok su trojica vijećnika bili suzdržani. Obrazloženje po ovoj Odluci dao je pročelnik upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje Domagoj Kalanj, istaknuvši da se izmjenama i dopunama pristupilo iz razloga što su od strane Grada Novog Vinodolskog započete pripreme oko izrade Plana gospodarenja otpadom Grada Novi Vinodolski i utvrđeno je da neće biti potrebno proširivati područje određeno za gospodarenje otpadom radi određivanja lokacije za kompostanu.

Vijećnici su jednoglasno donijeli Odluku o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Marina, za koju je obrazloženje dao pročelnik Kalanj. Valja naglasiti da izmjene plana u cijelosti financira investitor, tvrtka Nautica Mare.

Također jednoglasno, vijećnici su donijeli Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Zgrada društvene namjene: mjesni dom“. Po ovoj Odluci obrazloženje je dala voditeljica odsjeka za europske fondove i projekte, Sandra Ristić, istaknuvši da je ista potrebna radi podnošenja projektne prijave na natječaj objavljen od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

S devet glasova članova Gradskog vijeća doneseni su: Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, kao i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu. Obrazloženja za oba Izvješća dao je pročelnik Domagoj Kalanj.

Gradsko vijeće je većinom glasova donijelo Odluku o povjeravanju ugovornog obavljanja komunalne djelatnosti – održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Novi Vinodolski, prema kojoj će poslove održavanja nerazvrstanih cesta u 2017. godini obavljati tvrtka Ceste Rijeka d.o.o.

 

VIJEĆNIČKA PITANJA I PRIJEDLOZI

 

Vijećnik oporbenog SDP-a Mihael Jovanović postavio je pitanje direktoru Turističke zajednice Grada Novog Vinodolskog razlog neodlaska na svjetske turističke sajmove u Berlinu i Munchenu ove godine, na što je direktor Butković odgovorio da bi odlazak na takve internacionalne sajmove predstavljao velike troškove, te da se Turistička zajednica Grada Novog Vinodolskog promovira na druge, prihvatljivije načine, koji su polučili dobre rezultate, smatra Butković, istaknuvši lanjski porast broja noćenja.

Vijećnik Saša Đujić upitao je gradonačelnika Velimira Piškulića kako je zadovoljan s izgledom parka te ugostiteljskih objekata na području od Lopara do glavne gradske plaže, te ga je zanimalo kako će biti riješeno pitanje koncesija na tom području. Gradonačelnik je odgovorio da nije zadovoljan stanjem našeg parka, te da je prema županiji podnesen prijedlog o koncesiji, na temelju kojeg će županija pripremiti ekonomski elaborat opravdanosti i na jesen će se krenuti s raspisivanjem koncesije od strane županije. Za ovu godinu će se izdavati koncesijska odobrenja, no bit će uvjetovano da objekti moraju pristojno izgledati.

Marinko Buljat postavio je pitanje direktoru KTD Vodovod Žrnovnica, Igoru Uremoviću vezano za izgradnju kanalizacijske mreže na predjelu Krasa. Direktor Uremović je odgovorio kako će do sezone odvodnja cijele Krase biti dovršena.

Skip to content