Novosti


ODRŽANA EDUKACIJA O SUFINANCIRANJU PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA

Dana 1. veljače 2016. godine u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog s početkom u 18 sati održana je edukacija o sufinanciranju programa i projekata koje provode udruge sa područja Grada Novog Vinodolskog. Edukaciju je proveo Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Grada. Edukacija i informiranje provedeno je temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Na edukaciju se odazvao veći broj predstavnika udruga, koji je upoznant sa novim načinom prijave na Javni natječaj za sufinanciranja programa i projekata koje provode Udruge sa područja Grada Novog Vinodolskog – naveo je Tomislav Cvitković, voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti.

Skip to content