Novosti


Održana godišnja i izborna skupština Katedre čakavskog sabora »Novljansko kolo«

Na redovnoj godišnjoj i izbornoj skupštini Katedre čakavskog sabora »Novljansko kolo« u Novom Vinodolskom za predsjednika je ponovo izabran Branko Balžević, a u Upravnom odboru su: Gordan Šamanić, Vinko Piškulić, Miroslav Ježić, Milorad Kalanj, Fedor Mudrovčić i Bojan Zoričić. Izabran je i nadzorni odbor te sud časti, voditelji Kruga unutar kola i to za Pivače Novljanskog kola  Josip Šamanić, za Čakavski krug Miroslav Ježić, Mesopustarsko društvo Branko Blažević, »Malo kolo« Vinko Piškulić, a za krug za zaštitu i obnovu spomeničke i graditeljske baštine i povijesnog naslijeđa Novog Vinodolskog Bojan Zoričić.  

Realizacija desetogodišnjeg plana

Godine 1960. izgrađen je azbestno – cementni cjevovod Novi – Selce – Crikvenica. Iste godine gradi se i vodosprema Sopalj u Crikvenici, a dvije godine kasnije, 1962. gradi se vodovod prema Ledenicama i Donjem Zagonu, dok se prema Klenovici i Krmpotskoj ruci gradi 1964. godine. Rekonstrukcija strojarnice Žrnovnica završena je 1967. godine, kada je izgrađena i vodosprema povrh Karadinca u Donjem Zagonu. Prema Bribiru vodovod se gradi 1969. godine, a 1971. tadašnja Skupština Općine Crikvenica, koja je pokrivala današnje tri lokalne jedinice, donosi plan razvoja vodoopskrbe. Godine 1976., izgrađena je injekcijska zavjesa na izvorištu Žrnovnice, a 1977. gradi se vodovod i pumpa Dolinci, vodoopskrbni sustav Grižane – Belgrad te vodosprema Marušići. Crikveničko područje zadesila je 1983. godine velika suša, iza čega idu velika ulaganja u vodoopskrbni sustav. Gradi se druga faza vodovoda Vinodolske doline 1984. godine, a 1985. cjevovod Mala Draga – Smokvica. Iste godine izgrađena je i vodosprema Gornji Kalanj i Smokvica, a 1986. vodospreme Pećca te Baretići. Godinu dana kasnije vrše se istražni radovi u jami Sušik, a 1989. gradi se dopuna injekcijske zavjese u Žrnovnici. Godine 1990. probnim radom pumpi u novoj strojarnici Žrnovnica crpljena je voda u novu vodospremu Mala Draga, kapaciteta pet tisuća kubika. Ratnih pet godina nije se ništa ulagalo u gradnju novih vodoopskrbnih sustava, već je 1997. donesen desetogodišnji program ulaganja u vodoopskrbu koji je u tijeku.

Mira Krajnović Zeljak

Novi list /Primorski Novi list

Skip to content