Novosti


ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O UPU LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET LOKALNOG ZNAČAJA MUROSKVA I III. CILJANIH IZMJENA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVI VINODOLSKI

U Gradskoj vijećnici Novog Vinodolskog održana je javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Muroskva – UPU 31 i o prijedlogu III. Ciljanih izmjena  Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski. Planove su obrazložili izrađivači plana iz tvrtke Urbanistica d.o.o. Suzana Vujićić i Mladen Kardum.

nalov muroskva prezent

Urbanističkim planom luke Muroskva određuju se lokacije i broj vezova za privez brodica na planiranom dijelu luke otvorene za javni promet u uvali Muroskva sukladno ocjeni mogućnosti same uvale za prihvat odgovarajućeg broja brodica na morskom dijelu, a također na kopnenom dijelu  utvrdit će se mogućnosti osmišljavanja odgovarajuće ponude odnosno djelatnosti koje mogu biti od koristi za vlasnike brodica. Osmišljavanjem toga prostora stvorit će se uvjeti za mogućnost povećanja broja priveza plovila na području Grada Novi Vinodolski.

Nakon donošenja Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski i njegovih izmjena i dopuna, ponovo se ukazala potreba donošenja ciljanih izmjena i to za dionicu Hrvatskih autocesta, od kojih je zaprimljen zahtjev za izmjenu koridora autoceste za dionicu Novi Vinodolski – Senj, a od Županijske lučke uprave zaprimljen je zahtjev za povećanje planiranih broja vezova na lokaciji Muroskva u Novom Vinodolskom.

naslov prezent

Naime, u odluci o izradi III. ciljanih izmjena Prostornog plana navedeno je da se dodaje na dijelovima Grada Novi Vinodolski na kojim aje planirana  izrada UPU-a ukazala se potreba planiranja mogućnosti gradnje objekata komunalne infrastrukture do donošenja urbanističkih planova uređenja te da je potrebno izvršiti korekcije tekstualnog dijela kojima se omogućava izgradnja zamjenskih (novih) građevina a mjestu ostataka građevina i ruševina.

Po zahtjevu Županijske lučke uprave Novi Vinodolski, planirani broj od 60 vezova u obuhvatu planiranog dijela luke otvorene za javni promet na lokaciji Muroskva u Novom Vinodolskom nije dovoljan za mogućnosti u obuhvatu luke koji po svojim prostornim mogućnostima  može primiti veći broj brodica, a također je potrebno izmijeniti odnosno proširiti područje obuhvata ove luke i u tom smislu izvršiti korekcije u grafičkim dijelovima plana.

Skip to content