Novosti


ODRŽANA POSLJEDNJA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA U OVOM SAZIVU

Na 35. sjednici, posljednjoj sjednici u ovom sazivu Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski sve odluke i zaključci prihvaćeni su jednoglasno. Predsjednik Gradskog vijeća zahvalio je svim vijećnicima na predanom radu u Vijeću te im zaželio političku sreću svim političkim strankama na predstojećim loklanim izborima. Zahvalio se na jako dobroj suradnji i gradonačelnik Oleg Butković, ocjenjujući mandat na isteku iznimno uspješnim. “Ako sam koga uvrijedio u žaru političke borbe i žustrim raspravama na Gradskom vijeću, ispričavam se” – rekao je Oleg Butković. Za uspomenu na protekli mandat ispred Kaštela snimljena je zajednička fotografija svih vijećnika s predsjednikom Gradskog vijeća Nevenom Pavelićem i gradonačelnikom Olegom Butkovićem.

mi1

Prije toga, prihvaćeni su plansko – prostorni dokumenti: Odluka o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski, zatim Odluka o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju UPU Poslovne zone Kargač te Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Odluke o donošenju UPU naselja Novi Vinodolski. Svi ti dokumenti, koje su obrazložile Vesna Mrzljak, pročelnica Upravnog odjala za urbanizam i razvoj i Jasminka Pilar Katavić iz tvrtke Urbanistica Zagreb, za koje je provedena javna rasprava i za koje je dobijena suglasnost nadležnih županijskih tijela, odnose se na manje izmjene te usklađivanje sa zakonima. U Prostornom planu Grada Novog Vinodolskog mijenjaju se odredbe koje se odnose na deponiju Duplja i uvođenje markice za pretovarnu stanicu na deponiji te na zakonske odredbe kojima se više ne ograničavaju smještajni kapaciteti u ugostiteljsko – turističkoj djelatnosti. U izmjenama Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski određuje se lokacija za smještaj mini hidroelektrane “Žrnovnica”, a u UPU naselja Novi Vinodolski izmjene se odnose na smještajne kapacitete u zonama ugostiteljsko – turističke namjene, dok se u UPU Poslovne zone Kargač odnose na novi ulaz u deponiju građevinskog materijala.

mi2

Prihvaćena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine, koju je obrazložila Tanja Komadina, pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša. Gradsko vijeće je prihvatilo i Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Novi Vinodolski, koji je također obrazložila Tanja Komadina. Vijeće je prihvatilo i Odluku o povjeravanju ugovornog obavljanja komunalne djelatnosti – održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Novi Vinodolski, koja je povjerena nakon provedenog javnog natječaja tvrtki Ceste Rijeka d.o.o. iz Kukuljanova. Gradsko vijeće je donijelo i odluke iz sfere imovinskih odnosa. Za predstavnika Grada Novog Vinodolskog  u Lokalnoj akcijskoj grupi “Vinodol” imenovan je Velimir Piškulić, zamjenik gradonačelnika. 

Skip to content