Novosti


Održana Završna konferencija projekta ‘Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta – Novi Vinodolski’

U vijećnici Grada Novog Vinodolskog dana 17. kolovoza 2023. godine održana je Završna konferencija u sklopu projekta Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta – Novi Vinodolski.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda, temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava koji je potpisan  19. svibnja 2021. godine u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ukupna vrijednost projekta određena je na  771.444,24 eura, pri čemu su prihvatljivi troškovi u projektu određeni na 765.964,12 eura, za što je odobren iznos od 593.009,92 eura, odnosno 77,42 % prihvatljivih troškova.

Razliku sredstava osigurao je Grad Novi Vinodolski  – 50% iz vlastitih sredstava, 50 % temeljem Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini koji provodi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Na samom početku, gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog Tomislav Cvitković pozdravio je sve nazočne, te se zahvalio svima koji su sudjelovali na ovom projektu, a koji je iznimno bitan za zaštitu i očuvanje okoliša te poticanje naših sugrađana na odgovorno ponašanje prema prirodi i generacijama koje dolaze iza nas.

   

Voditeljica projekta Sandra Ristić upoznala je sve nazočne s aktivnostima projekta, te istaknula da su radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta započeli u lipnju 2022. godine, a završeni su veljači 2023. godine. Izvođenje radova povjereno je poduzeću Izgradnja d.o.o. iz Crikvenice dok je stručni nadzor građenja vodilo poduzeće Karloline Kling d.o.o. iz Rijeke.  U 8 mjeseci izgrađena je uredska zgrada i sva prateća infrastruktura te je izvedeno opremanje odgovarajućom opremom i spremnicima potrebnima za rad reciklažnog dvorišta. Također, izveden je i kutak za ponovnu uporabu što je novost u sustavu gospodarenja otpadom. Naime, u vrijeme pretjeranog konzumerizma, olako se odričemo predmeta koji se uz manje popravke mogu ponovno koristiti, te ih po inerciji, bacamo u smeće umjesto da razmislimo o mogućnosti ponovne uporabe.

Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta proveden je s ciljem  povećanja stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište ili nažalost odbacuje u okoliš, a u okviru projekta sufinancirane su i aktivnosti stručnog nadzora, koordinatora zaštite na radu, promocije i vidljivosti te izrade informativno-edukativnih materijala.

Uz edukativni letak koji su građani zaprimili uz posljednji račun za odvoz otpada, izrađena je i online edukativna brošura koja je dostupna putem QR koda na letku i na  službenoj Internet stranici Grada.

Brošura uz detalje oko korištenja reciklažnog dvorišta, popisa otpada koji se tamo može odložiti, pruža i informacije o svim ostalim modelima prikupljanja otpada na području Grada Novog Vinodolskog ali i zanimljivosti o recikliranju te vremenu razgradnje pojedinih vrsta otpada odbačenog u okoliš, što bi nas sve zajedno moralo potaknuti na pozitivno ekološko ponašanje.

Grad Novi Vinodolski po završetku ulaganja dao je reciklažno dvorište na korištenje i upravljanje Komunalnom trgovačkom društvo Ivanj d.o.o., a Davor Dorić, voditelj Poslovne jedinice ‘Gospodarenje otpadom’ najavio je otvorenje reciklažnog dvorišta u prvoj polovici rujna pri čemu je istaknuo da će pravo korištenja reciklažnog dvorišta  imati korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada uz uvjet podmirenih usluga prema poduzeću Ivanj d.o.o. Korisnici će prije dolaska u reciklažno dvorište otpad razvrstati, pripremiti osobnu iskaznicu te će po dolasku uz nadzor djelatnika reciklažnog dvorišta razvrstati otpad u spremnike.

 

Reciklažno dvorište bit će otvoreno utorkom i četvrtkom od 8 do 15 sati, srijedom i petkom od 12 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Više informacija korisnici mogu dobiti putem e-maila: [email protected] ili na broj telefona 051 772 226.

 

Skip to content