Novosti


Održane dvije sjednice Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog

GRADSKO VIJEĆE USVOJILO PRORAČUN GRADA NOVOG VINODOLSKOG U VISINI OD 41.606.959,00 KUNA

Gradsko  vijeće je na 30. sjednici, održanoj 13. prosinca 2016. godine prihvatilo Proračun Grada Novi Vinodolski za 2017. godinu s Projekcijama proračuna za 2018. i 2019. godinu. Proračun Grada Novi Vinodolski za 2017. godinu iznosi 41.606.959,00 kuna, što je oko milijun kuna manje od proračuna za 2016. godinu. Pročelnik Upravnog odjela za financije Zoran Tomić naveo je da je proračun uravnotežen, te da materijalni rashodi, rashodi za zaposlene, kao i izdvajanje sredstava za proračunske korisnike ostaju na istoj razini kao i u proračunu iz 2016. godine, dok je jedina bitna izmjena u odnosu na lanjsku godinu kod programa gradnje, kod kojeg dominira projektiranje. Gradonačelnik je podnio dva amandmana na Proračun od kojih je jedan tehničke prirode, a drugi označava povećanje sredstava u skladu sa Zakonom, Gradskom društvu Crvenog križa Grada Novi Vinodolski u iznosu od 12.000,00 kuna.

Proračunom je predviđen prihod od sufinanciranja kapitalnih projekata u iznosu od 7.5 milijuna kuna. Planiran je prihod Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 1.240.000,00 kuna, namijenjen za pretovarnu stanicu u okviru sadašnje Deponije Duplja. Predviđena su sredstva EU fondova za završnu sanaciju deponija u iznosu od 4.960.000,00 kuna. Planirani su prihodi od Primorsko goranske županije u iznosu od 530.000,00 kuna, koji su namijenjeni za uređenje raskrižja, kao i sabirnih cesta u poslovnoj zoni Zapad. Od strane Fonda za razvoj turizma  predviđena su sredstva u iznosu od 800.000,00.

U proračunu konsolidirani vlastiti prihodi proračunskih korisnika (Dječji vrtić Fijolica, Narodna čitaonica i knjižnica, Narodni muzej i galerija i Centar za kulturu) ukupno iznose 1.636.869,00 kuna.

Vijećnik oporbenog SDP-a Saša Đujić u raspravi je rekao da “SDP neće raspravljati o proračunu, te izražava stav da je proračun naopak i predizborni”,  iznoseći primjedbu na gotovo 10 milijuna kuna manje planirana sredstva projekcijama za 2018. godinu. Pročelnik Zoran Tomić odgovorio je da je razlog tome nesigurnost u planiranju prihoda koju donosi nova reforma poreznog sustava.

Gradonačelnik Velimir Piškulić kazao je da je proračun kvalitetan, održiv i razvojan. Ne slaže se s mišljenjem vijećnika Đujića da je proračun predizborni, te naglašava da je akcent u 2017. godini stavljen na izradu novih projekata. Projektiranje je nužno za uspješno povlačenje bespovratnih sredstava iz fondova EU i drugih izvora – naveo je gradonačelnik Piškulić. Vezano uz to gradonačelnik je istaknuo da su u 2016. godini realizirana bespovratna sredstva i pomoći u visini od 7,7 milijuna kuna, dok se vrijednost svih projekata procjenjuje u visini od 12,2 milijuna kuna. Od projekata planiranih u 2017 gradonačelnik je istaknuo: uređenje raskrižja na ulazu s magistrale u naselje Kalvarija, izgradnja lukobrana u Klenovici, uređenje raskrižja u Mikulji, riječka uvala, sanacija crnih točaka na jadranskoj magistrali.

Vijeće je uz Proračun Grada Novi Vinodolski za 2017. godinu, prihvatilo sastavne dijelove Proračuna – Program građenja objekata i uređeja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. godinu te Odluku o izvršavanju Proračuna  Grada Novog Vinodolskog za 2016. godinu, a vijećnici SDP-a glasovali su protiv.

Gradsko vijeće odobrilo je Zaključkom Program rada Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog za 2017. godinu.

Vijeće je jednoglasno usvojilo Izmjenu Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Novog Vinodolskog.

S jednim glasom protiv usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o vremenskom razdoblju u kojem se ne mogu graditi građevine i izvoditi građevinski radovi, kojom se povisuju kazne za fizičke i pravne osobe koje izvode građevinske radove u razdoblju dok traje zabrana izvođenja građevinskih radova.

 

VIJEĆNIČKA PITANJA I PRIJEDLOZI

Nezavisni vijećnik Zoran Rubčić ukazao je na oštećenja na cestama i šetnicama u ulici Andrije Šermana i ulici Krasa, na što je predsjednik Gradskog vijeća Neven Pavelić odgovorio da komunalni redari moraju izaći na teren i ustanoviti sva oštećenja. Vijećnik SDP-a Saša Đujić postavio je pitanje tko su povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite u Gradu Novom Vinodolskom. Pomoćnica pročelnika za opće poslove i društvene djelatnosti Maja Pilepić odgovorila je da su to predsjednici mjesnih odbora, te je donešena odluka u dogovoru sa Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Rijeka, da će se povjerenici imenovati nakon osnivanja mjesnih odbora.

 

 

NA 31. SJEDNICI GRADSKO VIJEĆE USVOJILO II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVI VINODOLSKI

 

Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 31. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2016. godine usvojilo je II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2016. godinu. Proračun je II. Izmjenama smanjen za 21,79 %. Jedan od razloga smanjenja je tehničke prirode, te se odnosi na prijenos sredstava za sanaciju deponija Duplja od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost direktno Komunalnom trgovačkom društvu Ivanj. Daljnji razlog za smanjenje Proračuna je manjak prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu od 2,5 milijuna kuna, naveo je pročelnik upravnog odjela za financije i javnu nabavu Zoran Tomić. Vijećnika SDP-a Sašu Đujića zanimao je razlog velikog manjka prihoda komunalnog doprinosa, na što je pročelnik Zoran Tomić odgovorio da su prihodi komunalnog doprinosa vezani uz proces legalizacije koji traje do kraja tekuće godine, te da cjelokupna dinamika nije tekla kako je planirano. Također, mnogi obveznici plaćanja komunalnog doprinosa iskoristili su odgodu plaćanja od godinu dana, što je također bitno utjecalo na manjak prihoda, istaknuo je pročelnik Zoran Tomić.

Uz II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2016. godinu, Gradsko vijeće je usvojilo II. Izmjene i dopune  Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, kao i I. Izmjene i dopune Programa i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.

 

Vijećnici su jednoglasno donijeli Odluke o dodjeli priznanja Grada Novog Vinodolskog u 2016. godini.

Nagradu Grada Novog Vinodolskog za životno djelo dobila je dr.spec.med Milojka Butorac Šegulja, za njenu posvećenost zdravlju djece i mladih kroz cijeli svoj radni vijek. Priznanje Grada Novog Vinodolskog za počasnog građanina Grada Novog Vinodolskog dodijeljeno je maestro prof. Dušan Prašelj, skladatelj. Godišnje nagrade dodijeljene su Klapi Vinčace, za izuzetna dostignuća na području kulture, te udruzi Novi korak za aktivan i nesebičan humanitarni rad na dobrobit djece naše zajednice.

Gradsko vijeće je usvojilo odluku o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i vijećnika s  liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski u 2017. godini.

 

VIJEĆNIČKA PITANJA I PRIJEDLOZI

Vijećnik oporbenog SDP-a postavio je pitanje gradonačelniku Velimiru Piškuliću vezano uz gradnju marine Pod barana, tj. konkretno da li je zadovoljan dinamikom radova koji se provode, te hoće li lukobran ostati u ovom obliku kakav je ili će ga se izgraditi prema projektu. Gradonačelnik je odgovorio da će se lukobran izgraditi prema projektu te bi radovi trebali biti gotovi do 1. lipnja. Međutim, gradonačelnik naglašava da je upitan završetak primarnog lukobrana, dok će sekundarni lukobran biti gotov prema planu do 1. lipnja.

Skip to content