Novosti


Osnovna glazbena škola

Osnovna glazbena škola pri Osnovnoj školi Ivana Mažuranića u Novom Vinodolskom osnovana je 1998. godine. Tijekom svih ovih godina pokazan je veliki interes pa su generacije učenika stekli osnovno glazbeno obrazovanje. Sada glazbenu školu pohađa 45 učenika. Nastava u glazbenoj školi je organizirana u skladu sa specifičnim zahtjevima programa. Nastava instrume­nata je individualna, dok se solfeggio, zbor i teorija glazbe izvode kao skupna nastava. U školi je trenutno zaposleno pet nastavnika: glasovir: Ivona Šojat i Mario Butorac, gitara: Nenad Mrazovac, harmonika: Branko Anić, a solfeggio, pjevački zbor i teoriju glazbe predaje Danijela Lovrić. SOBA BR.2

POVELJA MATIJE KORVINA iz 1480.g.

MATIJA KORVIN , hrvatsko-ugarski kralj (1457.-1490.); svojom poveljom (ovdje izloženom); ponovo potvrđuje nekim novljanskim porodicama njihovo plemstvo i njihova stara prava slobodnih građana, te istovremeno utvrđuje i njihove dužnosti «kraljevskih strijelaca» za vremensko razdoblje od mjesec dana godišnje. Povelja se odnosi na sedam plemenitaških porodica iz Novoga.

Ova povelja je izdana od ugarsko-hrvatskog kralja, jer je u vremenu od 1477. do 1481.g. grad Novi , nakon smrti kneza Martina Frankopana, koji je ostao bez vlastitih nasljednika, prešao u vlasništvo kralja. Budući da su stanovnici Novoga u tom periodu bili zlostavljani, a njihova prava osporavana od strane kraljevih kapetana u gardu, stoga je kralj, na traženje Novljana , izdao tu povelju.

GRB PLEMIĆKE PORODICE MARIJAŠEVIĆ

Izgleda da je ova porodica, koja se 1930.g. ugasila bila jedna od sedam porodica, kojima je kralj potvrdio plemstvo.

VOŠTANI PEČAT OPĆINE NOVI

Portret Stjepana Mrzljaka

Iz 1787. g. od nepoznatog baroknog slikara, a predstavlja kanonika Novog.

PORTRET RATNIKA- HELLA , iz 1894.g.

ORUŽJE

USKOČKO ORUŽJE

U vitrini se nalaze KUBURE , MUŠKETA na kremen (kremenjača);,okovana srebrom i biserom, JATAGAN, SABLJA.

USKOCI

ratnici, prebjegli ispred Turaka iz Bosne koji su se sklonili u oblasti dalmatinskog primorja, a poslije pada Klisa (1537.g.); u Senj. Borili su se protiv Turaka na kopnu, a protiv mletačkih galija na moru, upotrebljavajući malene i lagane, vrlo pokretne brodice. Sjedište Uskoka i Hrvatskog primorja bio je utvrđeni grad Senj, međutim česti su prebjezi iz Senja u Bribir i Novi. Dok su senjski uskoci 1617.g. (poslije Madridskog mira);po sporazumu sklopljenom između Austrije i Mletaka morali prisilno napustiti Senj i bili su raseljeni u druge krajeve Hrvatske, novljanski uskoci su ostali u Novom i stopili su se sa ostalim novljanskim življem. Stoga u epskim pjesmama, koje se pjevaju u novljanskom kolu ima vrlo mnogo onih koje pjevaju o borbama protiv Turaka i Mlečana i o uskočkim podvizima.

ŽELJEZNA KUGLA MLETAČKIH TOPOVA

koja je ostala u Novom i bila je zabijena u jedan zid, a odnosi se na godinu 1598. kada su Mlečani napali Novi .

KAMENA KUGLA

iz tog vremena , a služila jeza bombardiranje iz topova-mužara.

KIP SVETE LUCIJE

iz Pavlinske crkvice u Malom polju kod Novog.

AMAJLIJE s moćima svetaca

SV. KATARINA

kip od sadre , donesen1852.g.iz Italije.

MJEDENI POKAL

RASPELO iz 1750.g.

napravio Nikola Piškulić – Bracina , stolar i samouki kipar.

ANTEPENDIJ CRKVICE SV. FABIJANA I SEBASTIJANA

Za vrijeme vladanja u Novom, kneza Bernarda Frankopana, a kada je već tri godine bio u Novom biskup Krištafor i tu vršio dužnost Modruškog biskupa, izbila j u Novom godine 1496. kuga koja je prouzrokovala pomor stanovništva. U nadi da će otkloniti ovu nesreću i umilostiti Boga da zaustavi kugu, narod je prema legendi , u toku 24 sata izgradio crkvicu posvećenu Sv. Fabijanu i Sebastijanu. Crkvica je bila izgrađena na mjestu današnjeg zvonika pored glavne crkve, a 1912.g.je porušena i na njenim mjestu je izgrađen današnji zvonik.Ovaj antependij napravljen je 1656.g. i poklonjen je od strane kneza Frankopana crkvici.

ISUSOVA GLAVA s baroknog oltara kapele Sv. Kuzme i Damjana, sagrađena 1543.g.

KIP BOGORODICE , iz 17. st.

ŽENIDBENI VIJENAC u drvenoj vitrini pod staklom, s kopom Bogorodice od porculana. narodni običaj spremanja ženidbenog vijenca.

Skip to content