Novosti


OTVOREN JAVNI POZIV O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA PODUZETNICIMA ZA REVITALIZACIJU POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADOVA I OPĆINA

Ministarstvo poduzetništva i obrta RH objavilo je javni poziv o dodjeli bespovratnih sredstava poduzetnicima iz programa „PODUZETNIČKI IMPULS“, Program poticanja poduzetništva i obrta za 2015. godinu  za revitalizaciju poslovnih prostora u vlasništvu općina i gradova.

 

Podnositelji prijava su mikro i mali poduzetnici, a intenzitet potpore može dosegnuti do 100% od ukupno prihvatljivih troškova iskazanih u tablici proračuna. Iznosi koje poduzetnik može dobiti se kreću od 20.000 do 50.000 kuna.

 

Prioritet ovog Javnog poziva je jačanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika i poticanje njihovog rasta i razvoja.

 

Cilj ovog Javnog poziva je stavljanje u funkciju poslovnih prostora u državnom vlasništvu i vlasništvu jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave. Davatelj potpore je Ministarstvo poduzetništva i obrta.

U proračunu Ministarstva na proračunskoj aktivnosti A817060 planirano je ukupno 4.437.500,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Javnog poziva.

 

 Poziv se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva  (www.minpo.hr), a prijave se zaprimaju isključivo od 28.09.2015. do 19.10.2015. godine.

 

  Ovaj Javni poziv namijenjen je mikro i malim poduzetnicima sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. godine.

 Prijavu mogu podnijeti:

 

 Mikro i mala poduzeća:

 •registrirana prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (NN 58/07 i 72/07) za sva područja osim za Područje A (Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo), Područje I (Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića), Područje R (Djelatnosti kockanja i klađenja) i Područje C i G(Djelatnosti proizvodnje i prodaje kruha i peciva)

 •koja imaju sjedište na području Republike Hrvatske,

 •koja imaju važeći ugovor o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za prostor koji žele revitalizirati,

 •koja imaju važeći ugovor o zakupu za prostor koji žele revitalizirati sklopljen poslije 01. rujna 2014. godine,

 •koja imaju važeći ugovor o zakupu za prostor koji žele revitalizirati za poslovni prostor koji je bio prazan najmanje 6 (šest) mjeseci prije sklapanja ugovora o zakupu,

 •koja  imaju podmirene obveze plaćanja zakupnine za poslovne prostore,

 •koja imaju najmanje 1 zaposlenog,

 •koja nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava,

 •koja imaju podmirene obveze prema zaposlenicima,

 •koja su u skladu s Odredbama o potporama male vrijednosti (UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore),

 •koja imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili (izuzetak su bespovratne potpore dodijeljene za provedbu projekata čiji ugovoreni rok za završetak još nije istekao),

 •nad kojima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije,

 •nad čijim pojedinačnim vlasnicima i partnerskim i povezanim subjektima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije,

 •koja se prvi put prijavljuju na mjere Poduzetničkog impulsa za 2015. godinu (ne odnosi se na mjere Inozemni sajmovi-Grupa 1, Domaći sajmovi, Cjeloživotno obrazovanje za obrtnike, Majstor svog zanata.

 Za sva pitanja i pomoć prilikom izrade natječajne prijave možete se obratiti E – mailom: [email protected] ili telefonom 051 554 366.

 

Skip to content