Novosti


OTVOREN POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ‘ENERGETSKA OBNOVA VIŠESTAMBENIH ZGRADA’

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga ‘Energetska obnova višestambenih zgrada’.  Višestambene zgrade

Svrha Poziva je provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u višestambenim zgradama koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje kroz integrirani pristup. 

U okviru ovog Poziva sredstva ukupne vrijednosti 152.000.000 kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj će se dodijeliti projektima energetske obnove višestambenih zgrada i podršku korisnicima za provedbu istih:

GRUPA 1 – Energetska obnova višestambene zgrade

GRUPA 2 – Horizontalne mjere.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka i to:

za GRUPU 1 u modalitetu višekratnih privremenih Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga za prvi privremeni poziv od 90 kalendarskih dana, odnosno od 17.10.2016. do 16.01.2017.

za GRUPU 2 u modalitetu privremenog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnog prijedloga od 60 kalendarskih dana, odnosno od 17.10.2016. do 16.12.2016.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su:

GRUPA 1 – u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika)  ili  upravitelj zgrade

GRUPA 2 – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sektor za energetsku učinkovitost.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na sljedeću adresu: [email protected]

 

Skip to content