Novosti

ARHIVA

23. listopada 2020.

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta mješovite namjene – Povile/Dugno-Golubinac

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, […]

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog (SN Primorsko-goranske županije broj 28/11 i 37/11.) te Odluke Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog KLASA: 944-01/20-10/33, UR.BROJ: 2107/02-01-20-2 od 8. listopada 2020. godine, Grad Novi Vinodolski javno objavljuje:

NATJEČAJ ZA PRODAJU ATRAKTIVNOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA MJEŠOVITE NAMJENE – POVILE/DUGNO-GOLUBINAC

 

25. ožujka 2021.

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta mješovite namjene – Grabrova

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, […]

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog ( SN Primorsko-goranske županije broj 28/11 i 37/11.)  te Odluke Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog KLASA: 944-01/20-10/33, UR.BROJ: 2107/02-01-20-2 od 08. listopada 2020. godine Grad Novi Vinodolski javno objavljuje Natječaj za prodaju atraktivnog građevinskog zemljišta mješovite namjene za formiranje okućnice.

Predmet natječaja: neizgrađeno građevinsko zemljište k.č.br. 3895/34; prirodno neplodno zemljište Grabrova površine 246 m2 upisana u z.k. ul. 6841 k.o. Novi; za formiranje okućnice uz dokaz o udovoljenju ovom posebnom uvjetu prilaganjem gruntovnih i katastarskih podloga vlastitih nekretnina  u izvorniku te Prijedloga parcelacije izrađenog po uredu  ovlaštenog geodetskog stručnjaka.

Sadržaj i uvjete Natječaja preuzmite ovdje.

 

23. travnja 2021.

Natječaj za prodaju gradskog zemljišta za formiranje gradilišta i okućnica

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, […]

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog ( SN Primorsko-goranske županije broj 28/11 i 37/11.)  te Odluka Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog : KLASA: 944-01/21-10/7, KLASA: 944-01/21-10/8 KLASA: 944-01/21-10/9, KLASA: 944-01/21-10/10, KLASA: 944-01/21-10/11, KLASA: 944-01/21-10/12, KLASA: 944-01/21-10/13 i KLASA: 944-01/21-10/14,  Grad Novi Vinodolski objavljuje Natječaj za  prodaju  gradskog  zemljišta za formiranje gradilišta  i okućnica.

Predmet natječaja:

  1. građevinsko  zemljište  u  Novom  Vinodolskom,   uža  lokacija „Šćedine“,
  2. građevinsko zemljište  u  Novom  Vinodolskom,  uža lokacija „Sveti Mikulj“
  3. građevinsko zemljište   u    Novom   Vinodolskom, uži lokalitet „Posteni
  4. građevinsko zemljište   u   Novom   Vinodolskom,   uži     lokalitet   „Krasa“
  5. građevinsko zemljište   u   Novom   Vinodolskom,   uži     lokalitet   „Krasa“
  6. građevinsko zemljište u   Novom Vinodolskom, uži lokalitet „Vapnenica-Mikulja“
  7. građevinsko zemljište u Klenovici, uži lokalitet „Gaj“
  8. građevinsko  zemljište u Klenovici, uži lokalitet  „Gaj“
  9.  građevinsko zemljište u Krmpotama, uži lokalitet „Dubrava“

Sadržaj i uvjete Natječaja preuzmite ovdje.

4. svibnja 2021.

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta mješovite namjene za formiranje gradilišta

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, […]

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog ( SN Primorsko-goranske županije broj 28/11 i 37/11.) te Odluke gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog, Velimira Piškulića, oec., KLASA: 944-01/21-10/20, UR.BROJ: 2107/02-04-21-2, od 30. travnja 2021.godine, Grad Novi Vinodolski objavljuje Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta mješovite namjene za formiranje gradilišta.

Predmet Natječaja:

  • idealni suvlasnički dijelovi k.č. br. 16047, sjenokoša, ukupne površine 4021 m², upisane u z.k.ul. 1062, k.o. Novi, a  prema Prijedlogu parcelacije izrađenom po Uredu ovlaštenog inženjera geodezije, Dobrinj 42, otok Krk, Anton Gršković, ing. geodezije, pod radni brojevi: „k.č.br. 16047/2“ i „16047/3“ k.o. Novi, svaki u površini od 600 m².

Sadržaj i uvjete Natječaja preuzmite ovdje.  

Skip to content