4. ožujka 2022.

Natječaji za udruge: Odluka o ispunjavanju formalnih uvjeta propisanih natječajima

Na temelju čl. 28., alineje 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro […]

Na temelju čl. 28., alineje 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15 i 37/21) i čl. 25., stavka 1. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ broj 30/15), Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanja prijava je na sjednici održanoj 14. veljače 2022. godine donijelo Odluku o ispunjavanju formalnih uvjeta propisanih natječajima.

10. ožujka 2022.

Javni poziv za dodjelu potpora poduzetnicima s područja Grada Novog Vinodolskog u 2022. godini

Sukladno članku 7. st.2. i članku 8. st.1 Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije […]

Sukladno članku 7. st.2. i članku 8. st.1 Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 6/19) i na temelju točke V. Odluke o provedbi Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva, gradonačelnik Grada Novi Vinodolski objavljuje Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora temeljem Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski za 2022. godinu.

Zahtjev za dodjelu potpora temeljem Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski za 2022. godinu, podnosi se Poduzetničkom centru Vinodol d.o.o. na obrascu prijave. Uz zahtjev za dodjelu potpore, podnositelj zahtjeva prilaže dokumentaciju naznačenu u Javnom pozivu, a detaljne upute o uvjetima, kriterijima, načinu podnošenja prijave i proceduri dodjeli nalaze se u Javnom pozivu.

Javni poziv je otvoren od 10. ožujka 2022. godine do 24. ožujka 2022. godine, do 12:00 sati.

Sve dodatne informacije vezane uz postupak dodjele potpora mogu se dobiti u Poduzetničkom centru „Vinodol“ d.o.o., na broj telefona 051/791-101 ili na mail adresi [email protected].

Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski

Odluka o provedbi Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora temeljem Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski za 2022. godinu

Obrazac 1 – Prijavni obrazac  

Obrazac 2 – Specifikacija troškova

Obrazac 3 – Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Obrazac 4 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranje istog troška

Obrazac 5 – Izjava o točnosti i istinitosti podataka

Obrazac 6 – Izvješće o provedbi projekta/ulaganja

 

5. svibnja 2022.

Poziv za upis djece u Programe vrtića i jaslica za pedagošku 2022./2023. godinu

Dječji vrtić “Fijolica” Novi Vinodolski objavio je Poziv za upis djece u Programe vrtića i jaslica za pedagošku 2022./2023. godinu i to za […]

Dječji vrtić “Fijolica” Novi Vinodolski objavio je Poziv za upis djece u Programe vrtića i jaslica za pedagošku 2022./2023. godinu i to za sljedeće programe:

cjelodnevni 10-satni program vrtića

poludnevni 5,5-satni program vrtića

cjelodnevni 10-satni program jaslica

poludnevni 5,5-satni program jaslica.

Prijave se zaprimaju od 12.5.2022. do 20.5.2022. godine, putem web aplikacije e-Upisi. Aplikaciji se pristupa preko sljedećeg linka:

https://e-upisi.hr/

Usluzi se može pristupiti nakon prijave putem sustava NIAS. Nakon klika na „Prijava“ prikazuje se spisak prihvaćenih vjerodajnica za prijavu u sustav. Nakon uspješne prijave, potrebno je kliknuti na „Upisi u dječje vrtiće.“

Roditelji se posebno pozivaju da prouče korisničke upute, a za prijavu putem web aplikacije potrebno je imati pristup sustavu e-Građani, na koji se mogu prijaviti korištenjem bilo koje od 27 različitih vjerodajnica. Lista svih prihvaćenih vjerodajnica nalazi se na sljedećem linku:

https://gov.hr/hr/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1792

Također, potrebno je provjeriti i  podatke koji su od značaja za upis (da u sustavu e-Građani vide djecu, da im je prijavljena ispravna adresa i slično).

Više informacija o pozivu možete pročitati na sljedećoj poveznici ili upitom putem elektroničke pošte: [email protected]

Skip to content