5. svibnja 2022.

Poziv za upis djece u Programe vrtića i jaslica za pedagošku 2022./2023. godinu

Dječji vrtić “Fijolica” Novi Vinodolski objavio je Poziv za upis djece u Programe vrtića i jaslica za pedagošku 2022./2023. godinu i to za […]

Dječji vrtić “Fijolica” Novi Vinodolski objavio je Poziv za upis djece u Programe vrtića i jaslica za pedagošku 2022./2023. godinu i to za sljedeće programe:

cjelodnevni 10-satni program vrtića

poludnevni 5,5-satni program vrtića

cjelodnevni 10-satni program jaslica

poludnevni 5,5-satni program jaslica.

Prijave se zaprimaju od 12.5.2022. do 20.5.2022. godine, putem web aplikacije e-Upisi. Aplikaciji se pristupa preko sljedećeg linka:

https://e-upisi.hr/

Usluzi se može pristupiti nakon prijave putem sustava NIAS. Nakon klika na „Prijava“ prikazuje se spisak prihvaćenih vjerodajnica za prijavu u sustav. Nakon uspješne prijave, potrebno je kliknuti na „Upisi u dječje vrtiće.“

Roditelji se posebno pozivaju da prouče korisničke upute, a za prijavu putem web aplikacije potrebno je imati pristup sustavu e-Građani, na koji se mogu prijaviti korištenjem bilo koje od 27 različitih vjerodajnica. Lista svih prihvaćenih vjerodajnica nalazi se na sljedećem linku:

https://gov.hr/hr/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1792

Također, potrebno je provjeriti i  podatke koji su od značaja za upis (da u sustavu e-Građani vide djecu, da im je prijavljena ispravna adresa i slično).

Više informacija o pozivu možete pročitati na sljedećoj poveznici ili upitom putem elektroničke pošte: [email protected]

9. rujna 2022.

OBAVIJEST: Financiranje i sufinanciranje javnog prijevoza učenika i studenata u 2022./2023. godini

Grad Novi Vinodolski povodom početka nove, školske i akademske 2022./2023. godine obavještava o nastavku sufinanciranja javnog prijevoza učenika i studenata s prebivalištem na […]

Grad Novi Vinodolski povodom početka nove, školske i akademske 2022./2023. godine obavještava o nastavku sufinanciranja javnog prijevoza učenika i studenata s prebivalištem na području Grada Novog Vinodolskog.

  1. U cijelosti se financira javni prijevoz učenika osnovne škole iz naselja Grabrova i Povile
  2. Grad Novi Vinodolski sufinancira javni prijevoz učenika srednjih škola, u iznosu od 30% od preostalog dijela roditeljske obveze nakon sufinanciranja Vlade RH
  3. Grad Novi Vinodolski sufinancira javni prijevoz redovnih studenata u visini od 25 %
  4. Pravo na besplatni javni prijevoz za učenike srednjih škola i sufinanciranje javnog prijevoza redovnih studenata (u visini od 50%) po posebnom uvjetu ostvaruju djeca poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, te djeca hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata
  5. Pravo na besplatni javni prijevoz imaju učenici srednjih škola čiji roditelji, odnosno skrbnici ispunjavaju socijalni ili uvjet prihoda, a koji su utvrđeni člancima 9. i 10. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ, broj 21/16)

 

NAPOMENA:

  • Prava iz točke 1. i 2. ostvaruju se direktno na šalteru poslovnice Arrive (Autotransa)
  • Pravo iz točke 3. ostvaruje se dostavom potrebne dokumentacije sukladno pozivu:

             – Poziv  studenti

  •  Pravo iz točke 4. ostvaruje se dostavom potrebne dokumentacije sukladno pozivu:

            – Poziv učenici – poseban uvjet 

           – Poziv studentima – poseban uvjet

 

  • Pravo iz točke 5. ostvaruje se na zahtjev stranke, a temeljem članka 20., vezano uz članak 9. i 10. Odluke o socijalnoj skrbi (Službene novine PGŽ, broj 21/16):

          – Obrazac – javni prijevoz

          – Obrazac izjava o članovima kućanstva

          – Obrazac izjava o imovini

 

Skip to content