14. veljače 2017.

Odluka o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za udruge u 2017. godini

Na temelju čl. 28., alineje 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro […]

Na temelju čl. 28., alineje 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15) i čl. 25., stavka 1. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski, Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanja prijava je na 1. sjednici održanoj 14. veljače 2017. godine donijelo

O D L U K U

1. Povjerenstvo je u postupku provjere ispunjavanja formalnih uvjeta raspisanih Javnih natječaja utvrdilo da su sve prijavljene udruge ispunile formalne uvjete iz članka 24. Pravilnika, i to kako slijedi iz raspisanih područja Javnih natječaja:


a) Javni natječaj za sufinanciranje projekata i programa koje provode udruge u športu i tehničkoj kulturi Grada Novog Vinodolskog za 2017. godinu :       


• Ženski rukometni klub Vinodol                                                 • Tenis klub Vinodol

• Nogometni klub  Vinodol                                                            • Šahovski klub Zrinski Frankopan

• Boćarski klub Radinje                                                                  • Košarkaški klub Vinodol

• Klub jahanja Galop                                                                       • ŠRU Vrulja

• Ronilački klub Vinodol                                                                 • JKYC Burin

• Rukometni klub Vinodol                                                              • Lovačko društvo Gradina

• Karate klub Tensho                                                                       • Boćarski klub Drin Klenovica

• Boćarski klub Plužnice                                                                 • Boćarski klub Ledenice

• Boćarski klub Zagon                                                                     • Plivački klub Vinodol


 b) Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i ostalih područja javnih potreba Grada Novi Vinodolski za 2017.g. :


• Udruga osoba s mišićnom distrofijom PGŽ

• Udruga 51+

• Udruga HVIDR-a Crikvenica

• UABA Grada Crikvenice, Novog Vinodolskog i Općine Vinodolske

• Udruga roditelja s poteškoćama u razvoju „Novi korak“

• UHDDR Novi Vinodolski

• Hrvatski časnički zbor Vinodol

• Matica umirovljenika Grada Novi Vinodolski

• GDCK Novi Vinodolski

• Zajednica udruga HVIDR-a PGŽ

• Udruga žena operiranih dojki Nada – Rijeka

• UDVDR Novi Vinodolski

• Udruga slijepih Primorsko goranske županije

• Udruga uzgajivača Hrvatskog hladnokrvnjaka „Primorac“

• Udruga Kultura Nova

• Bioteka – udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti


c) Javni natječaj za predlaganje manifestacija u Gradu Novom Vinodolskom za 2017.g. :


• Zavičajna udruga Klenovica                                                 • JKYC Burin

• Društvo za sportsku rekreaciju Sportart                            • KUD Ilija Dorčić

• Hrvatski mažoret savez                                                          • Savez Crnogoraca Hrvatske


d) Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja kulture Grada Novi Vinodolski za 2017.g. :


• Udruga za očuvanje narodnih običaja Povile                     • Savez udruga – Hrvatski sabor kulture

• Zavičajna udruga Klenovica                                                  • Moto klub Jahači Vinodolskog zakona

• Udruga Breze                                                                • Katedra čakavskog sabora Novljansko kolo

• Klapa Puntape                                                                          • KUD Ilija Dorčić

• HCK Gradsko društvo Crvenog križa Novi Vinodolski    • Udruga Ružica Vinodola

• Udruga za narodne običaje Ledenice                                   • Udruga za narodne običaje Donji Zagon

• Klapa Vinčace                                                                            • Vespa klub Novi Vinodolski


 

2. Projekti i programi udruga iz točke 1. upućuju se na stručno ocjenjivanje povjerenstvu u skladu s člankom 26. Pravilnika.

 

KLASA : 400-02/16-20/17

URBROJ : 2107/02-04-17-6

POVJERENSTVO ZA PROVJERU ISPUNJAVANJA PROPISANIH UVJETA NATJEČAJA I OCJENJIVANJA PRIJAVA

Odluka o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za udruge u 2017. godini 
23. veljače 2017.

ODLUKA o dodjeli sredstava udrugama iz kulture u 2017.

Na temelju članka 6. i 11. Statuta Centra za kulturu Grada Novog Vinodolskog od 25. srpnja 2006. godine, članka 29. Uredbe o kriterijima, […]

Na temelju članka 6. i 11. Statuta Centra za kulturu Grada Novog Vinodolskog od 25. srpnja 2006. godine, članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15), članka 29. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ broj 30/15), ravnatelj Centra za kulturu Grada Novi Vinodolski, Mario Butorac, prof., dana 22. veljače 2017. godine donosi

ODLUKU

o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa i projekata koje provode udruge na području Grada Novog Vinodolskog u 2017. godini

 

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuju iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se javile na:

  • Javni natječaj za sufinanciranje projekata i programa koje provode udruge u kulturi Grada Novog Vinodolskog za 2017. godinu

 

Članak 2.

U 2017. godini će se iz Proračuna grada Novog Vinodolskog sufinancirati sljedeći projekti i programi iz područja kulture:

REDNI BROJ NAZIV UDRUGE NAZIV PROJEKTA/PROGRAMA ODOBRENI IZNOS SUFINANCIRANJA

 

1. Udruga za očuvanje narodnih običaja Povile Poticanje i razvitak kulturnih događanja u mjestu Povile u 2017. godini 5.000,00 kn
2. Savez udruga – Hrvatski sabor kulture 31. susret hrvatskih puhačkih orkestara 10.000,00 kn
3. Zavičajna udruga Klenovica Redovan rad udruge 15.000,00 kn
4. Vespa klub Redovan rad udruge 5.000,00 kn
5. Moto klub Jahači Vinodolskog zakona Promocija motosporta i motokulture 15.000,00 kn
6. Udruga Breze Redovan rad udruge 5.000,00 kn
7. Katedra čakavskog sabora Novljansko kolo Nematerijalno kulturno dobro RH 45.000,00 kn
8. Klapa Puntape Redovan rad udruge 17.000,00 kn
9. KUD Ilija Dorčić Redovan rad udruge 45.000,00 kn
10. HCK Gradsko društvo Crvenog križa Likovna radionica „Kameleoni“ 5.000,00 kn
11. Udruga Ružica vinodola Redovan rad udruge 19.000,00 kn
12. Udruga za narodne običaje Ledenice Organiziranje maškaranih zabava 15.000,00 kn
13. Udruga za narodne običaje Zagon Redovan rad udruge 15.000,00 kn
14. Klapa Vinčace Redovan rad udruge 19.000,00 kn
15. Hrvatski mažoret savez Državno prvenstvo mažoretkinja 2017. godine 25.000,00 kn

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj web-stranici Grada Novog Vinodolskog.

KLASA: 400-02/16-20/17

UR.BROJ: 2107/02-05-17-59

Novi Vinodolski, 22. veljače 2017. godine

RAVNATELJ CENTRA ZA KULTURU GRADA NOVI VINODOLSKI

Mario Butorac, prof., v.r.

                                                                                                         

 

                                                                                                                         

 

Skip to content