Novosti

ARHIVA

30. rujna 2015.

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA DAROVITIM UČENICIMA I REDOVNIM STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU 2015./2016. GODINU

  Na temelju članka 3. Odluke o dodjeli stipendija darovitim učenicima i studentima („Službene novine Primorsko – goranske županije“ br. 30/01 i 17/02) […]

 

Na temelju članka 3. Odluke o dodjeli stipendija darovitim učenicima i studentima („Službene novine Primorsko – goranske županije“ br. 30/01 i 17/02) Grad Novi Vinodolski raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

za dodjelu stipendija darovitim učenicima i redovnim studentima za školsku/akademsku 2015./2016. godinu

 

I.

 

Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima i to:

 

         10 stipendija za učenike srednjih škola,

 

         10 stipendija za studente.

 

Za učenike srednjih škola stipendije iznose 600,00 kn mjesečno, a za studente 800,00 kn mjesečno.

 

II.

 

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija za darovite učenike i studente, s prebivalištem na području Grada Novi Vinodolski s prosjekom ocjena:

 

         najmanje 4,50 u posljednja dva razreda osnovne škole za učenike koji

 

                      upisuju prvu godinu srednje škole,

 

         najmanje 4,00 iz prethodne godine srednje škole za učenike koji upisuju drugi, treći i četvrti razred srednje škole,

 

         najmanje 4,00 iz posljednje dvije godine srednje škole za učenike koji upisuju prvu godinu studija,

 

–    najmanje 3,50 iz prethodne godine studija za studente,

 

–    najmanje 3,50 iz preddiplomskog sveučilišnog studija za studente koji   upisuju diplomski studij.

 

III.

 

Zahtjevu iz točke II. prilaže se:

 

         životopis sa kontakt podacima,

 

– preslike svjedodžbi, odnosno  potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena iz prethodne godine studija, a ako se upisuje diplomski studij potrebna je potvrda fakulteta o prosjeku ocjena sa preddiplomskog sveučilišnog studija,

 

         za studente potvrdu fakulteta o upisu godine studija kao redovan student,

 

         preslika osobne

 

         izjava da ne koristi stipendiju dodijeljenu od drugih pravnih osoba,

 

         za učenike srednjih škola dokaz za  osvajanje prvog, drugog ili trećeg mjesta na državnom natjecanju, odnosno dokaz za osvajanje prvog, drugog ili trećeg mjesta na županijskom natjecanju,

 

         za studente priložiti dokaznice da su nagrađivani  za svoje radove (rektorova ili dekanova nagrada)

 

 

IV.

 

Zahtjeve sa pratećom dokumentacijom iz točke III. učenici srednjih škola i studenti podnose najkasnije do 26.10.2015. godine, osobno ili poštom preporučeno na adresu, GRAD  NOVI  VINODOLSKI, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250  NOVI  VINODOLSKI, «NATJEČAJ  ZA  STIPENDIJE – NE  OTVARAJ».

 

O rezultatima natječaja i izboru korisnika stipendije podnositelji zahtjeva biti će obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke od strane gradonačelnika.

 

Sa korisnicima stipendije zaključit će se ugovori o stipendiranju u roku od deset (10) dana računajući od dana donošenja Odluke od strane gradonačelnika.

 

 

  GRAD  NOVI  VINODOLSKI

 

Natječaj za dodjelu stipendija darovitim učenicima i redovnim studentima za školsku/akademsku 2015./2016. godinu
30. rujna 2015.

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA NADARENIM SOCIJALNO UGROŽENIM UČENICIMA I STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU 2015./2016. GODINU

  Na temelju članka 31. Odluke o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 34/01, 01/02, 10/03, 34/03, 38/06, 05/07, 05/11 i 33/12) […]

 

Na temelju članka 31. Odluke o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 34/01, 01/02, 10/03, 34/03, 38/06, 05/07, 05/11 i 33/12) Grad Novi Vinodolski raspisuje sljedeći

 

N A T J E Č A J

 

za dodjelu stipendija nadarenim socijalno ugroženim učenicima i studentima za školsku/akademsku  godinu 2015./2016.

 

 

1.                 Na natječaj pravo pristupa imaju učenici srednjih škola i redovni studenti fakulteta svih smjerova s prebivalištem na području Grada Novi Vinodolski.

 

2.                 Za učenike srednjih škola stipendije iznose 600,00 kn mjesečno, a za studente 800,00 kn mjesečno.

 

3.                 Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija imaju učenici i redovni studenti s prosjekom ocjena:

 

         najmanje 4,00 u posljednja dva razreda osnovne škole za učenike koji upisuju prvu godinu srednje škole,

 

         najmanje 3,50 iz prethodne godine srednje škole za učenike koji su upisani u drugi, treći i četvrti razred srednje škole,

 

         najmanje 3,50 iz posljednje dvije godine srednje škole za učenike koji upisuju prvu godinu studija,

 

         najmanje 3,00 iz prethodne godine studija za studente

 

         najmanje 3,00 iz preddiplomskog sveučilišnog studija za studente koji upisuju diplomski studij

 

4.                 Pravo na podnošenje zahtjeva imaju učenici i studenti pod uvjetom ispunjenja socijalnog uvjeta ili uvjeta prihoda iz članka 7. i 8. Odluke o socijalnoj skrbi.

 

5.                 Zainteresirani moraju ispuniti obrazac ZAHTJEVA koji mogu podignuti u Uredu Grada, Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, tel. 554-353 (kontakt osoba Maja Pilepić) ili na web stranici Grada Novog Vinodolskog.

 

6.                 Zahtjevu treba priložiti:

 

         životopis,

 

         uvjerenje o upisu u školsko-akademsku godinu 2015./2016.

 

         preslike svjedodžbi, odnosno  potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena iz prethodne godine studija, a ako se upisuje diplomski studij potrebna je potvrda fakulteta o prosjeku ocjena sa preddiplomskog sveučilišnog studija,

 

– za studente priložiti dokaznice da su nagrađivani  za svoje radove (rektorova ili dekanova nagrada)

 

         dokaz o primanjima članova zajedničkog obiteljskog domaćinstva (mirovina, dohodak, primanja od iznajmljivanja turističkih kapaciteta, poslovnih prostora i sl.),

 

         potvrde o prijavi na Zavodu za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

 

         potvrda o visini dohotka od Porezne uprave,

 

         preslika osobne,

 

         izjava da ne koristi stipendiju dodijeljenu od drugih pravnih osoba.

 

7. Zahtjeve s pratećom dokumentacijom iz točke 6. učenici srednjih škola i studenti podnose najkasnije do 26. 10. 2015., osobno ili poštom preporučeno na adresu GRAD  NOVI  VINODOLSKI, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250  NOVI  VINODOLSKI, «NATJEČAJ  ZA  STIPENDIJE – NE  OTVARAJ»

 

O rezultatima natječaja, po sprovedenom postupku, podnositelji zahtjeva će biti obaviješteni dostavom rješenja od strane Ureda Grada.

 

 

GRAD  NOVI  VINODOLSKI

 

Natječaj za dodjelu stipendija nadarenim socijalno ugroženim učenicima i studentima za školsku/akademsku 2015./2016. godinu
29. rujna 2016.

NATJEČAJ za dodjelu stipendija darovitim učenicima i redovnim studentima za školsku/akademsku 2016./2017. godinu

Na temelju članka 3. Odluke o dodjeli stipendija darovitim učenicima i studentima („Službene novine Primorsko – goranske županije“ br. 30/01 i 17/02) Grad […]

Na temelju članka 3. Odluke o dodjeli stipendija darovitim učenicima i studentima („Službene novine Primorsko – goranske županije“ br. 30/01 i 17/02) Grad Novi Vinodolski raspisuje

 

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija darovitim učenicima i redovnim studentima za školsku/akademsku 2016./2017. godinu

 

I.

Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima i to:

10 stipendija za učenike srednjih škola (7 srednja škola i 3 iz osnovne škole),

10 stipendija za studente.

Za učenike srednjih škola stipendije iznose 600,00 kn mjesečno, a za studente 800,00 kn mjesečno.

 

II.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija za darovite učenike i studente, s prebivalištem na području Grada Novi Vinodolski s prosjekom ocjena:

najmanje 4,50 u posljednja dva razreda osnovne škole za učenike koji

                      upisuju prvu godinu srednje škole,

najmanje 4,00 iz prethodne godine srednje škole za učenike koji upisuju drugi, treći i četvrti razred srednje škole,

najmanje 4,00 iz posljednje dvije godine srednje škole za učenike koji upisuju prvu godinu studija,

–    najmanje 3,50 iz prethodne godine studija za studente, 

–  najmanje 3,50 iz preddiplomskog sveučilišnog studija za studente koji upisuju diplomski studij.

 

III.

Zahtjevu iz točke II. prilaže se:

životopis sa kontakt podacima,

–   preslike svjedodžbi, odnosno  potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena iz prethodne godine studija, a ako se upisuje diplomski studij potrebna je potvrda fakulteta o prosjeku ocjena sa preddiplomskog sveučilišnog studija,

za studente potvrdu fakulteta o upisu godine studija kao redovan student,

za učenike potvrdu o upisu u školu

preslika osobne podnositelja zahtjeva i roditelja,

izjava da ne koristi stipendiju dodijeljenu od drugih pravnih osoba,

za učenike srednjih škola dokaz za  osvajanje prvog, drugog ili trećeg mjesta na državnom natjecanju, odnosno dokaz za osvajanje prvog, drugog ili trećeg mjesta na županijskom natjecanju,

za studente priložiti dokaznice da su nagrađivani  za svoje radove (rektorova ili dekanova nagrada)

 

IV.

Zahtjeve sa pratećom dokumentacijom iz točke III. učenici srednjih škola i studenti podnose najkasnije do 28.10.2016. godine, osobno ili poštom preporučeno na adresu, GRAD  NOVI  VINODOLSKI, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250  NOVI  VINODOLSKI, «NATJEČAJ  ZA  STIPENDIJE – NE  OTVARAJ».

O rezultatima natječaja i izboru korisnika stipendije podnositelji zahtjeva biti će obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke od strane gradonačelnika.

Sa korisnicima stipendije zaključit će se ugovori o stipendiranju u roku od deset (10) dana računajući od dana donošenja Odluke od strane gradonačelnika.

 

  GRAD  NOVI  VINODOLSKI

 

Natječaj za dodjelu stipendija 2016 – daroviti učenici i redovni studenti
29. rujna 2016.

NATJEČAJ za dodjelu stipendija nadarenim socijalno ugroženim učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2016./2017.

Na temelju članka 26. Odluke o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 21/16) Grad Novi Vinodolski raspisuje sljedeći    N A T […]

Na temelju članka 26. Odluke o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 21/16) Grad Novi Vinodolski raspisuje sljedeći 

 

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija nadarenim socijalno ugroženim učenicima i studentima za školsku/akademsku  godinu 2016./2017.

 

 I.

Na natječaj pravo pristupa imaju učenici srednjih škola i redovni studenti fakulteta svih smjerova s prebivalištem na području Grada Novi Vinodolski.

 

II.

Za učenike srednjih škola stipendije iznose 600,00 kn mjesečno, a za studente 800,00 kn mjesečno. 

 

III.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija imaju učenici i redovni studenti s prosjekom ocjena:

najmanje 4,00 u posljednja dva razreda osnovne škole za učenike koji upisuju prvu godinu srednje škole,

najmanje 3,50 iz prethodne godine srednje škole za učenike koji su upisani u drugi, treći i četvrti razred srednje škole,

najmanje 3,50 iz posljednje dvije godine srednje škole za učenike koji upisuju prvu godinu studija,

najmanje 3,00 iz prethodne godine studija za studente

najmanje 3,00 iz preddiplomskog sveučilišnog studija za studente koji upisuju diplomski studij

 

IV.

Pravo na podnošenje zahtjeva imaju učenici i studenti pod uvjetom ispunjenja socijalnog uvjeta ili uvjeta prihoda iz članka 9. i 10. Odluke o socijalnoj skrbi.

 

V.

Zainteresirani moraju ispuniti obrazac ZAHTJEVA koji mogu podignuti u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti, Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, tel.051/554-353 (kontakt osoba: Dražen Tomić) ili na web stranici Grada Novog Vinodolskog.

 

VI.

Zahtjevu treba priložiti:

životopis,

za studente potvrdu fakulteta o upisu godine studija kao redovan student,

za učenike potvrdu o upisu u školu,

preslike svjedodžbi, odnosno  potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena iz prethodne godine studija, a ako se upisuje diplomski studij potrebna je potvrda fakulteta o prosjeku ocjena sa preddiplomskog sveučilišnog studija,

–    Rješenje centra za socijalnu skrb (ostvarivanje prava temeljem socijalnog uvjeta),

dokaz o primanjima članova zajedničkog obiteljskog domaćinstva (mirovina, dohodak, primanja od iznajmljivanja turističkih kapaciteta, poslovnih prostora i sl.),

obrazac izjave s podacima o imovini,

potvrde o prijavi na Zavodu za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva,

potvrda o visini dohotka od Porezne uprave,

preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva i ostalih članova kućanstva,

obrazac izjave o članovima kućanstva.

 

VII.

Zahtjeve s pratećom dokumentacijom iz točke 6. učenici srednjih škola i studenti podnose najkasnije do 28. 10. 2016., osobno ili poštom preporučeno na adresu GRAD  NOVI  VINODOLSKI, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250  NOVI  VINODOLSKI, «NATJEČAJ  ZA  STIPENDIJE – NE  OTVARAJ»

O rezultatima natječaja, po sprovedenom postupku, podnositelji zahtjeva će biti obaviješteni dostavom rješenja od strane Ureda Grada.

 

GRAD  NOVI  VINODOLSKI

 

Natječaj – socijalna stipendija 2016 

 

ZAHTJEV I OBRASCI IZJAVA:

ZAHTJEV – socijalna stipendija  
OBRAZAC – izjava o imovini  
OBRAZAC – izjava o članovima kućanstva
Skip to content