9. ožujka 2016.

OBAVIJEST O IZRAVNOM UGOVARANJU

KLASA: 400-02/16-20/4URBROJ: 2107/02-05-16-4Novi Vinodolski, 08.  ožujka 2016. godine Na temelju  članka 15. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro […]

KLASA: 400-02/16-20/4
URBROJ: 2107/02-05-16-4
Novi Vinodolski, 08.  ožujka 2016. godine

Na temelju  članka 15. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode uduge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ 30/15) objavljuje se slijedeća

                                O B A V I J E S T

    1. U skladu sa člankom 6. stavak 3. alineja 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranjanprograma i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15) sredstva iz Proračuna Grada Novog Vinodolskog za 2016. godinu dodjelila su se izravno bez sudjelovanja u javnom natječaju

                        GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA 
te se sklopio Ugovor o financiranju djelatnosti na iznos od 72.000,00 kn

     2. U skladu sa člankom 6. stavak 3. alineja 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranjanprograma i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15) sredstva iz Proračuna Grada Novog Vinodolskog za 2016. godinu dodjelila su se izravno bez sudjelovanja u javnom natječaju

                 UDRUGA ZA POMOĆ U KUĆI STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA
                                 GRADA NOVI VINODOLSKI 
te se sklopio Ugovor o financiranju djelatnosti na iznos od 250.000,00 kn

                                           GRAD NOVI VINODOLSKI

Obavijest o izravnom ugovaranju
15. ožujka 2016.

OBAVIJEST O IZRAVNOM UGOVARANJU S UDRUŽENJEM OBRTNIKA GRADA NOVOG VINODOLSKOG

KLASA: 400-02/16-20/4URBROJ: 2107/02-05-16-5Novi Vinodolski, 11.  ožujka 2016. godine Na temelju  članka 15. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro […]

KLASA: 400-02/16-20/4
URBROJ: 2107/02-05-16-5
Novi Vinodolski, 11.  ožujka 2016. godine

Na temelju  članka 15. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode uduge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ 30/15) objavljuje se slijedeća

                             O B A V I J E S T

   

U skladu sa člankom 6. stavak 3. alineja 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranjanprograma i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15) sredstva iz Proračuna Grada Novog Vinodolskog za 2016. godinu dodjelila su se izravno bez sudjelovanja u javnom natječaju

               UDRUŽENJE OBRTNIKA GRADA NOVOG VINODOLSKOG 

te se sklopio Ugovor o financiranju djelatnosti na iznos od 15.000,00 kn

                                            GRAD NOVI VINODOLSKI

 

Obavijest o izravnom ugovaranju s Udruženjem obrtnika Grada Novog Vinodolskog
15. ožujka 2016.

ODLUKA O ISPUNJAVANJU FORMALNIH UVJETA NATJEČAJA ZA UDRUGE U 2016. GODINI

Na temelju čl. 28., alineje 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro […]

Na temelju čl. 28., alineje 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15) i čl. 25., stavka 1. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanja prijava je na 2. sjednici održanoj 29. veljače 2016. godine donijelo

 

ODLUKU

1. Povjerenstvo je u postupku provjere ispunjavanja formalnih uvjeta raspisanih Javnih natječaja utvrdilo da su sve prijavljene udruge ispunile formalne uvjete iz članka 24. Pravilnika, i to kako slijedi iz raspisanih područja Javnih natječaja:

 

a) Javni natječaj za sufinanciranje projekata i programa koje provode udruge u športu i tehničkoj kulturi Grada Novog Vinodolskog za 2016. godinu :

 

Boćarski klub Zagon

Plivački klub Vinodol

Ženski rukometni klub Vinodol

Tenis klub Vinodol

Nogometni klub Vinodol

Šahovski klub Zrinski Frankopan

Boćarski klub Radinje

Košarkaški klub Vinodol

Kuglački klub Vinodol

Klub jahanja Galop

ŠRU Vrulja

Ronilački klub Vinodol

JKYC Burin

Rukometni klub Vinodol

MNK Viktorija – Podbaran

Lovačko društvo Košutnjak

Karate klub Tensho

Boćarski klub Klenovica

Boćarski klub Plužnice

 

b) Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i ostalih područja javnih potreba Grada Novi Vinodolski za 2016.g. :

 

Udruga osoba s mišićnom distrofijom PGŽ

Udruga 51+

Udruga HVIDR-a Crikvenica

UABA Grada Crikvenice, Novog Vinodolskog i Općine Vinodolske

Udruga roditelja s poteškoćama u razvoju „Novi korak“

UHDDR Novi Vinodolski

Hrvatski časnički zbor Vinodol

Matica umirovljenika Grada Novi Vinodolski

GDCK Novi Vinodolski

Zajednica udruga HVIDR-a PGŽ

Udruga žena operiranih dojki Nada – Rijeka

UDVDR Novi Vinodolski

Udruga pčelara Grada Novi Vinodolski

Udruga uzgajivača Hrvatskog hladnokrvnjaka „Primorac“

 

c) Javni natječaj za predlaganje manifestacija u Gradu Novom Vinodolskom za 2016.g.

 

Zavičajna udruga Klenovica

JKYC Burin

Društvo za sportsku rekreaciju Sportart

KUD Ilija Dorčić

 

 

d) Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja kulture Grada Novi Vinodolski za 2016.g. :

 

Udruga za očuvanje narodnih običaja Povile

Savez udruga – Hrvatski sabor kulture

Zavičajna udruga Klenovica

Umjetnička organizacija Art Novi

Moto klub Jahači Vinodolskog zakona

Udruga Breze

Katedra čakavskog sabora Novljansko kolo

Klapa Puntape

KUD Ilija Dorčić

HCK Gradsko društvo Crvenog križa

Udruga Ružica Vinodola

Udruga za narodne običaje Ledenice

Udruga za narodne običaje Zagon

Klapa Vinčace

Zavičajna udruga Plužnice Gornji Zagon

 

 

2. Projekti i programi udruga iz točke 1. upućuju se na stručno ocjenjivanje povjerenstvu u skladu s člankom 26. Pravilnika.

 

POVJERENSTVO ZA PROVJERU ISPUNJAVANJA PROPISANIH UVJETA NATJEČAJA I OCJENJIVANJA PRIJAVA               

 

KLASA : 400-02/15-20/12

URBROJ : 2107/02-04-16-6

 

Odluka o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja

 

16. ožujka 2016.

Obavijest o izravnom ugovaranju DVD San Marino Novi Vinodolski

Na temelju  članka 15. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode uduge na području Grada Novi Vinodolski […]

Na temelju  članka 15. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode uduge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ 30/15) objavljuje se slijedeća

                                O B A V I J E S T

    U skladu sa člankom 6. stavak 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15) sredstva iz Proračuna Grada Novog Vinodolskog za 2016. godinu dodjelila su se izravno bez sudjelovanja u javnom natječaju

                        DOBROVOLJNOM VATROGASNOM DRUŠTVU

SAN MARINO NOVI VINODOLSKI

 

 
te se sklopio Ugovor o financiranju djelatnosti na iznos od 950.000,00 kn.

 

                                           GRAD NOVI VINODOLSKI

Skip to content