Novosti


PETA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVI VINODOLSKI

Gradsko  vijeće Grada Novi Vinodolski na 5. sjednici, održanoj 21. studenog prihvatilo je polugodišnje izvješće o izvršenu Proračuna Grada te izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od I – VI 2013. godine koje su podnijeli Zoran Tomić, pročelnik UO za financije i gradonačelnik Oleg Butković.

Prihodi proračuna u prvih šest mjeseci ostvareni su sa 15.8 milijuna kuna, što u odnosu na plan za 2013. iznosi 27 posto,  a u odnosu na plan za pola godine izvršenje prihoda iznosi 54 posto. Za tako slabo ostvarenje plana Tomić je istaknuo nekoliko faktora: planirani prihodi od pomoći (EU fondovi i sredstva ministarstva) vezani su uz natječaje i moraju biti planirani, a upitna je njihova realizacija u toku ove godine, planirani prihodi od prodaje imovine planirani su za kraj godine, prihodi od poreza na kuće za odmor su zbog kašnjenja Porezne uprave ostvareni tek u listopadu, a isto je i s porezom na promet nekretnina od prodaje nekretnina Hotela Novi d.d. Porez na promet nekretnina značajnije je premašio plan, dok će do konca godine porez na kuće za odmor biti ostvaren u skladu s planiranim.

zeljak97

U izvješću gradonačelnika, koje je kratko obrazložio gradonačelnik Oleg Butković, navedene su sve brojne aktivnosti od početka godina do kraja lipnja, odluke i zaključci koje je donio gradonačelnik, koje su proslijeđene Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje te akti koje je sukladno ovlaštenjima gradonačelnik donio. 

zeljak98

Također, navedene su aktivnosti na društveno – socijalnom planu, za koje je navedeno da je,  unatoč problemima u punjenju proračuna, zadržan standard već postojećih zdravstveno – socijalnih i drugih programa društvenih djelatnosti. Izvješće sadrži i protokolarne aktivnost i prijateljsku suradnju s gradovima, aktivnosti na planu razvoja i urbanizma, pomorsko dobro, postupci pred sudom te. aktivnosti na izgradnji i održavanju komunalne infrastrukture. Oba izvješća prihvaćena su većinom glasova vijećnika, uz tri suzdržana vijećnika SDP-a.

zeljak99

Vijeće, kojim je predsjedavao predsjednik Neven Pavelić, prihvatilo je izmjenu Odluku o izmjenama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine, prema kojoj se sada mogu priključiti svi, osim onih koji imaju rješenja za rušenje objekta. Prihvaćena je i Odluka o vrijednosti obračunske jedinice – boda (B) za obračun komunalne naknade, jednog od parametara za utvrđivanje visine komunalne naknade  po četvornom metru obračunske površine nekretnine. Gradonačelnik Oleg Butković rekao da to nije povećanje komunalne naknade, već će se mijenjati zone za obračun te naknade odnosno  da s povećanjem vrijednosti boda na 1,00 kuna po kvadratu postoji mogućnost određivanja većeg raspona koeficijenta zona te na taj način prosječna visina komunalne naknade neće znatno odstupati od dosadašnje cijene komunalne naknade. Najavio je donošenje nove odluke o komunalnoj naknadi. Povećanjem vrijednosti boda neće se bitno povećati obveza plaćanja komunalne naknade za građanstvo, budući da će se novom odlukom predložiti povećanje broja zona naselja za plaćanje komunalne naknade. Vijeće je prihvatilo i Odluku  o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Novog Vinodolskog. Gradonačelnik je najavio da će se izbori na vijeća mjesnih odbora, kojih je na području Grada šest, održati u proljeće 2014. godine.

zeljak100

U nastavku sjednice, donesene su i tri odluke iz domene imovinsko – pravnih predmeta. U sklopu vijećničkih pitanja i prijedloga, vijećnici su postavili niz pitanja na koja je uglavnom odgovarao gradonačelnik Oleg Butković. Vijećnik SDP-a Marko Sokolić pitao je što se radi na projektu novog groblja, budući da u postojećem gradskom groblju više nema ukopnih mjesta te što se radi na tome da se u Novom Vinodolskom postavi spomenik banu Ivanu Mažuraniću? Oleg Butković kazao je da su izvedeni radovi na uređenju novljanskog gradskog groblja, uređena je mrtvačnica, plato ispred nje, hortikultura te javna rasvjeta, no jaka bura je poremetila stupove javne rasvjete, a štetu će sanirati izvođač radova. Potvrdio je da problematika nedostatka grobnih mjesta već duže vrijeme prisutna  i da će se 2014. godine usvojiti DPU novog groblja i prići će se sređivanju imovinskih odnosa. To je prioritet ovog mandata – naglasio je gradonačelnik. Također, najavio je i uređenje spomen groblja iz NOR-a u gradskom groblju, o čemu se vode konzultacije s udrugom antifašističkih boraca i antifašista Grada Novog Vinodolskog. Spomenik banu Ivanu Mažuraniću planiran je u sklopu uređenja Frankopanskog trga, što će Grad aplicirati prema EU fondovima, kao i spomenik hrvatskim braniteljima. Mihael Jovanović, SDP, pitao je hoće li se instalirati javna rasvjeta i u ostala sela Gornjeg Zagona, budući da je sada provedena  samo u selu Plužnice, a gradonačelnik je odgovorio da je struja došla u sva sela Gornjeg Zagona, a javna rasvjeta će biti provedena i u sva ostala sela. isto tako bit će i asfaltirane neke prilazne ceste  prometnice u tom dijelu zaleđa. Neven Pavelić, vezano za to, dodao je kako Grad vodi računa o ravnomjernom razvoju cijelog novljanskog zaleđa. Tonica Radić, SDP, pitala je o postavljenim pitanjima Saše Đujića na prošlom Vijeću vezanim za marinu u Novom Vinodolskom, a gradonačelnik je odgovorio da Grad nikad nije kočio ni jedan projekt, pa tako ni za marinu, već je poduzeo sve što je trebalo kako bi 

donio svu potrebnu dokumentaciju iz svoje nadležnosti i kako bi investicija krenula. Kazao je da bi Saša Đujić (SDP) trebao to pitanje postaviti nadležnom ministru i Vladi RH, budući da je Vlada izabrala koncesionara za marinu, utvrdila uvjete i rokove. „Službeno nemam nikakvih informacija, ne znam što se događa“ – kazao je Oleg Butković.

Marinko Buljat, HDZ, pitao je tko vodi Gradsko društvo Crvenog križa u Novom Vinodolskom, jer je navodno ravnateljica izabrana na novu dužnost, a gradonačelnik je odgovorio da Grad nema nikakvih službenih informacija o tome. „Bilo bi korektno da Grad bude obaviješten, ako je došlo do promjena na rukovodnom mjestu u toj instituciji, koju Grad Novi Vinodolski financira u stopostotnom iznosu. Žalosno je i to da Grad nema svog predstavnika u tijelima Gradskog društva Crvenog križa – dodao je Oleg Butković. Drugo pitanje Marinka  Buljata odnosilo se na funkcioniranje programa Pomoć u kući starijima i nemoćnim osobama. Taj program uveden je prije nekoliko godina i dobro funkcionira i dobro je prihvaćen od građana.

Skip to content