Novosti


Peta županijska lovačka izložba

U Novom Vinodolskom održana je Peta županijska izložba lovačkih trofeja na kojoj su predstavljena 404 lovačka trofeja i preparirana životinjska krzna i koža. Lovačka izložba održana je od 26. listopada do 4. studenoga u Domu kulture. Tradicija izlaganja lovačkih trofeja na našim područjima potječe od 1890. godine, kada je prva izložba organizirana u Zagrebu. U suvremenoj hrvatskoj državi izložbe se organiziraju deset godina, a prošla je bila u Rijeci.

Skip to content