Novosti


PLAN NABAVE ZA 2012. GODINU

Temeljem članka 20. Zakona o javnoj nabavi (”Narodne novine“ broj 90/11) i članka 44. Statuta Grada Novi Vinodolski (”Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 28/09), Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Oleg Butković dipl.ing. dana 20. veljače 2012. godine donosi PLAN NABAVE GRADA NOVOG VINODOLSKOG ZA 2012. GODINU

Na području Grada Novi Vinodolski ovim su programom obuhvaćena dva kaštela i to Frankopanski kaštel sa kulom Kvadrac u Novom Vinodolskom, koji od 2003. godine ima i svojstvo registriranog kulturnog dobra, neovisno od registrirane cjeline starog grada Novi Vinodolski, te Gradina u Ledenicama. Na objektu Frankopanskog kaštela do sada je uređena fasada dvorišnog dijela sa izmjenom stolarije većeg dijela zgrade, izvode se radovi na uređenju i proširenju Narodne čitaonice i knjižnice, na izmjeni preostalog dijela stolarije kaštela, a sada će se prići i zamjeni krovnog pokrova, te rekonstrukciji krune Turnaca u skladu sa uvjetima Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci. Za predviđene radove vanjskog uređenja projekt je izradio samostalni arhitekt Željko Vukušić iz Rijeke, kao i za unutarnje uređenje Narodne čitaonice i knjižnice.

Skip to content