Novosti


Plesna zabava Udruge umirovljenika

U prosincu mjesecu održat će se plesna zabava sa tombolom dana 19.12.2009. godine (subota) u Domu kulture, svirati će kao i ranijih godina g. Branko Anić.

Sanacija kanalizacije i izrada slivnika i rešetki oborinske odvodnje na javnim površinama

Velika napučenost u ljetnim mjesecima te nekontrolirana apartmanizacija i mehanički prirast preopterećuju fekalnu odvodnju, pa uslijed neispravnosti kolektora i dubinskog odvoda dolazi do onečišćenja mora, što je još jedan negativni čimbenik plaži koja tada ne odgovara potrebnim sanitarnim uvjetima. Kanalizacijsku mrežu treba izgraditi u cijelom mjestu.

Skip to content