Novosti


POČELO UREĐENJE PLAŽE NA OBALI PETRA KREŠIMIRA IV, TZV. BRIBIRSKOJ OBALI

Grad Novi Vinodolski je 15. rujna započeo radove na Obali Petra Krešimira IV – poznatijoj kao Bribirska obala, gdje će urediti nove plažne prostore, pri čemu neće narušavati prirodnu konfiguraciju obale te će voditi brigu o njenim zaštićenim dijelovima. Radovi će obuhvatiti uređenje kupališnih površina i sunčališta, i to formiranjem pojedinačnih površina-sunčališta između stijena do 4četvorna metra korištenjem prirodnih materijala i „dohranjivanjem“ žala, izvedbom sanitarnih čvorova i izgradnjom popratne infrastrukture i sadržaja – rampe  i liftovi za prilaz moru invalidnih osoba, otvoreni tuševi, kabine za presvlačenje. Prva faza uređenja obuhvatit će dio plaže koji je trenutno najnepristupačniji i to otprilike 250 m od oko 1300 metara ukupne dužine plaže. Ovaj Projekt je u potpunosti u skladu s Urbanističkim planom uređenja grada Novog Vinodolskog, a nadzorom inspektora Ministarstva zaštite okoliša i prirode utvrđeno je da projekt nema negativan utjecaj na okoliš, budući da je granica zahvata obalna crta i radovi se neće izvoditi u moru.

bribirska3

Naime, poznato je da Novi Vinodolski nosi obilježje turističkog mjesta, koje tu tradiciju njeguje već 136 godina. To se vidi i u strukturi ukupnih prihoda grada, gdje dominantan udio imaju prihodi od pružanja usluga smještaja i pripreme te usluživanja hrane. Također, raste interes stanovnika za bavljenje turizmom, osobito pružanjem usluga privatnog smještaja.  Navedeno ukazuje na to da će se daljnji razvoj ovog grada i dalje temeljiti na turizmu. „Potaknuti sve većom koncentracijom turista u Novom Vinodolskom,  koja je dovela do nedostatka plažnog prostora, prijavili smo Projekt uređenja plaže na „Bribirskoj obali“ na natječaj Ministarstva turizma za bespovratna sredstva pod nazivom “Fond za razvoj turizam 2013“. Temeljem istog dobili smo sredstva za prvu fazu uređenja, u iznosu od 800 tisuća kuna, pri čemu smo dužni osigurati ostatak i PDV, što sveukupno iznosi 1.275.000 kuna„ -izjavio je gradonačelnik Grada Novi Vinodolski Oleg Butković. 

bribirska1

Ovim Projektom doprinijet će se uređenju turističke destinacijske infrastrukture, što je osim naše stvarne potrebe i jedna od mjera „Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine“. Uređene plaže i smještajni kapaciteti temelj su turističke ponude „sunca i mora“, a „Akcijski plan razvoja turizma grada Novog Vinodolskog“ ističe nedostatak uređenih plažnih prostora i nedovoljan broj visoko kategoriziranih kapaciteta kao prve dvije slabosti u turizmu Grada.

bribirska2

Geoprometni položaj Novog Vinodolskog, između svih ostalih specifičnosti ovog kraja, čini ga vrlo atraktivnim odredištem, kako za vikend izlete tako i za odmor.  Da bi svojim stanovnicima i poduzetnicima omogućio što kvalitetniju promidžbu i turističku ponudu ove obiteljske destinacije Grad osim uređenja plaža na svom području planira i priprema prijave za dobivanje bespovratnih sredstava za nekoliko novih turističkih infrastrukturnih projekata – navela je Sandra Ristić, viši stručni suradnik za europske projekte Grada Novog Vinodolskog.

Skip to content