Novosti


POČETNA KONFERENCIJA ZA PROJEKT “SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA DUPLJA”

Danas je, u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog održana početna konferencija za projekt „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Duplja“ s ciljem informiranja javnosti o projektu koji se provodi sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Konferenciji su uz gradonačelnika Velimira Piškulića i zamjenika gradonačelnika Tomislava Cvitkovića nazočili i pročelnik UO za komunalni sustav i prostorno planiranje Domagoj Kalanj, pročelnik UO za financije i javnu nabavu  Zoran Tomić, viša stručna suradnica za prostorno uređenje i graditeljstvo Darka Macan, pomoćnica pročelnika UO za financije i javnu nabavu Sandra Ristić i predstavnik izvođača radova tvrtke G.T. Trade d.o.o. Dejan Mračkovski.

Ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na 9.679.558,25 kuna, pri čemu ukupni prihvatljivi troškovi iznose 8.518.452,00 kuna, a osigurano je 7.240.684,20  kuna iz Kohezijskog fonda Europske unije, odnosno 85% od ukupno prihvatljivih troškova.

Grad Novi Vinodolski je dana 29. srpnja 2019. godine potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava zajedno s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a financirane aktivnosti koje se provode u okviru ovog projekta su: izvođenje radova na sanaciji i zatvaranju odlagališta, stručni nadzor, koordinator zaštite na radu, tehnička pomoć i aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta.

Odlagalište neopasnog otpada „Duplja“ smješteno je na k.č. br. 9436/6 k.o. Novi na području grada Novi Vinodolski u Primorsko-goranskoj županiji na udaljenosti 7 km sjeverozapadno od grada Novi Vinodolski,  uz cestu Novi Vinodolski – Breze.

Otpad se na odlagalištu neopasnog otpada Duplja odlagao od 1969.godine, a sanacija odlagališta je započela 2005.godine. Izgradnjom pretovarne stanice, 2017.godine otpad se prestao odlagati na našem odlagalištu, te se isti od tada odvozi u Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina.

Ovim projektom, izvršit će se konačno zatvaranje i rekultivacija dviju odlagališnih ploha. Radovi na sanaciji obuhvaćaju preoblikovanje odloženog otpada prema projektom definiranoj geometriji, izvedbu završnog prekrivnog sustava sa pasivnim sustavom otplinjavanja, izgradnju sustava za prikupljanja i odvodnju oborinskih voda, izgradnju hidrantske mreže za gašenje požara, te u konačnici čišćenje terena po rubu odlagališta s krajobraznim uređenjem odlagališta.

Završetkom svih predviđenih radova ostvarit će se sljedeći ciljevi: sanacija odlagališta otpada, smanjenje emisije štetnih plinova što će umanjiti negativan utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, te regeneracija zemljišta. Predviđeno vrijeme provedbe projekta je 7 (sedam) mjeseci, a izvođač radova je tvrtka G.T. Trade d.o.o. iz Splita.

Tijekom provedbe projekta na području Grada Novog Vinodolskog bit će provedene aktivnosti promidžbe i vidljivosti putem kojih će građani biti informirani o projektu i važnosti odgovornog gospodarenja otpadom i očuvanja životne sredine.

Nabave za radove i usluge koje se provode u okviru projekta „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Duplja, provedene su u razdoblju od kolovoza do studenog, a uz prethodno spomenutog izvođača odabrane su sljedeće tvrtke:

  • Karloline-KLING d.o.o. iz Rijeka za uslugu stručnog nadzora.
  • Proatest d.o.o. iz Zagreba za uslugu koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova.
  • Mundomelius d.o.o. iz Zagreba za uslugu tehničke pomoći.
  • Puppis d.o.o. iz Rijeke za uslugu promidžbe i vidljivosti projekta.
Skip to content