Novosti


Poduzetnicima na raspolaganju 900 milijuna kuna bespovratnih sredstava

Mikro, malim i srednjim poduzećima na raspolaganju je 900 milijuna kuna bespovratnih sredstava u sklopu sljedećih natječaja:

– Internacionalizacija poslovanja MPS-a (izlaganje na inozemnim sajmovima)

Status: otvoren od 29.3.2017. do 31.12.2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Područje: malo i srednje poduzetništvo

Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici

Prijave se zaprimaju od 03.05.2017. do 31.12.2017.

Cilj ovog Poziva je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju. (više na sljedećem linku: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1386)

– Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu

Status: otvoren od 9.12.2016. do 31.12.2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Područje: malo i srednje poduzetništvo

Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici

Cilj ovog Poziva je podržati projekte usmjerene ka novim proizvodima i uslugama s višom i visokom dodanom vrijednošću koje imaju pozitivan učinak na poslovne rezultate i rast poduzeća te s tržišnim potencijalom na međunarodnoj razini. (više o pozivu na sljedećem linku: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1318).

Krajnji rok za zaprimanje projektnih prijava je 31. prosinca 2017. godine.

 

– Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja

Status: otvoren od 4.5.2016. do 31.12.2019.

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva

Područje: istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije

Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici, veliki poduzetnici

 

Ovaj poziv je trajni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) od dana objave Poziva do iskorištenja sredstava a najkasnije do 31. prosinca 2019.

Prihvatljivi partneri su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici i/ili organizacije za istraživanje i širenje znanja koja doprinose svojim znanjem i istraživačkim kapacitetima u provedbi projekata istraživanja i razvoja. Partnerstvo se dokazuje Sporazumom o partnerstvu Korisnika i Partnera.

Javni poziv provodi se u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 1 „Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija„; Specifičnog cilja 1.b.1 „Novi proizvodi i usluge koji kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI) „; Operacije 1.b.1.1.„Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“. (link: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1158).

Uz bespovratna sredstva, poduzetnicima su na raspolaganju i zajmovi HAMAG-BICRO-a do 50.000 eura sa EU subvencioniranom kamatnom stopom od 0,5% do 1,5% za osnovna (materijalna i nematerijalna imovina), odnosno 1,5% do 3,5% za obrtna sredstva, uz rok otplate do maksimalno 10 godina (za više informacija posjetite sljedeću web stranicu: http://www.hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/esifzajmovi/).

Skip to content