Poduzetnički centar Vinodol

Poduzetnički centar Vinodol jedinstveno je mjesto podrške poduzetnicima kao i svima koji namjeravaju krenuti u poslovni svijet. Poduzetnički centar Vinodol d.o.o. za razvoj poduzetništva je poduzetnička potporna institucija čija je osnovna djelatnost savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem. Posluje od 2007. godine kada je osnovana od strane dvije jedinice lokalne samouprave – Grada Novi Vinodolski i Vinodolske općine, a 2010. godine kao treći osnivač priključuje se Grad Crikvenica.

Kroz svoje aktivnosti Centar doprinosi stvaranju poticajnog poduzetničkog okruženja,promociji poduzetništva te pruža podršku poduzetnicima u transferu ideje u proizvod kao i olakšavanje pristupa izvorima financiranja.

Princip rada u Centru temelji se na aktivnostima koje će poduzetnicima omogućiti da uz što manje troškove i na jednom mjestu pronađu sve informacije i usluge koje su im potrebne za početak i razvoj poslovanja.

Ciljevi:

 • poticanje i razvoj poduzetništva
 • povećanje broja novih podzetnika i razvoj poslovanja postojećih poduzetnika
 • otvaranje novih radnih mjesta I zadržavanje postojećih radnih mjesta

Usluge Centra, a koje koriste poduzetnici i organizacije u javnom i privatnom sektoru uključuju:

 • Izradu poslovnih planova i investicijskih studija
 • Izradu studija predizvodivosti, studija izvodivosti i analiza troškova i koristi
 • Izradu poslovno planske, investicijske i koncesijske dokumentacije
 • Informiranje i savjetovanje poduzetnika
 • Priprema i prijava projekata na nacionalne i EU fondove
 • Izradu akcijskih planova i strategija razvoja
 • Izradu poslovnih planova samozapošljavanja za Hrvatski zavod za zapošljavanje
 • Organiziranje edukacija iz područja razvoja poduzetništva te EU fondova
 • Pronalazak izvora financiranja projekata i poslovanja
 • Izrada projekata iz Programa ruralnog razvoja

Posjetite web stranicu: pc-vinodol.com
Skip to content