Novosti


PODVODNE SLIKE: Noćni uron pod Plivu

  Obnova zgrade Doma kulture i prenamjena prostorija bivše ambulante Potrebna je obnova zgrade Doma kulture u Ledenicama (fasada);, te bojanje zidova autobusne čekaonice nasuprot Doma Kulture. Prenamjenom prostorija bivše ambulante dobile bi se prostorije za potrebe mjesne čitaonice i prostora za rad Mjesnog odbora Ledenice.

Skip to content