Novosti


Ponovljeni javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog

Na temelju odredbe članka 4. stavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 31/07) Komisija za izbor i imenovanje Grada Novog Vinodolskog   raspisuje

 

 P O N O V L J E N I   J A V N I    P O Z I V

ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH

GRADA NOVOG VINODOLSKOG

I.

Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog.

Savjet mladih Grada Novog Vinodolskog je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Novog Vinodolskog.

Odluka o raspisivanju izbora

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004); i članka 4. stavka 2. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne); samouprave (Narodne novine, br. 33/2001, 10/2002, 155/2002, 45/2003, 43/2004 i 40/2005); Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. travnja 2005. godine donijela

O D L U K U

o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne); samouprave

I. Raspisuju se izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne); samouprave.

II. Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 15. svibnja 2005. godine.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.

Klasa: 013-03/05-01/02

Urbroj: 5030109-05-1

Zagreb, 7. travnja 2005.

PREDSJEDNIK

Dr.sc. Ivo Sanader

Skip to content