Novosti


Ponovna javna rasprava o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna PPUG Novi Vinodolski – obavijest i izvješće

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Grad Novi Vinodolski

Upravni odjel za komunalni sustav

i prostorno planiranje

Temeljem odredbi čl. 104. Zakona o prostornom uređenju (N.N.RH, broj: 153/13), Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ, broj 24/14 i 32/14) i Zaključka Gradonačelnika Grada Novi Vinodolski objavljuje se 

 

PONOVNA JAVNA RASPRAVA

o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja

Grada Novi Vinodolski

            Ponovna javna rasprava o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski koja se provodi zbog prihvaćenih primjedbi u javnoj raspravi započinje 6.7.2015. godine i završava  15.7.2015. godine.

Javni uvid u Prijedlog plana može se izvršiti tijekom provođenja ponovne javne rasprave u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, radnim danom od 8,00 – 14,00 sati.

Prijedlog plana dostupan je tijekom javne rasprave i na web stranici Grada Novi Vinodolski: (na kraju ovog teksta).

            Javno izlaganje Prijedloga plana održat će se 10. srpnja 2015. godine u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski u 12,00 sati .

            Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja mogu se za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave u pisanom obliku predati u pisarnici Grada Novog Vinodolskog ili dostaviti poštom na adresu: Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski ili upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida. Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u vezi s djelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.

Sažetak za javnost
Tekstualni dio

Uvid u kartografske prikaze je moguć samo u analognom obliku u prostoru Gradske vijećnice.

IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI
Skip to content