Novosti


Posjet HNK “Ivan pl. Zajc” Rijeka

HNK “Ivan pl. Zajc” iz Rijeke održava opernu predstavu dana 27. travnja sa početkom u 19,30 sati, a Udruga umirovljenika organizira posjet za svoje članove.

1.FRANKOPANSKI KAŠTEL

Izgrađen u 13. stoljeću u vrijeme vladavine knezova Krčkih – Frankopana.

U njemu je 6. siječnja 1288. godine napisan Vinodolski zakon- najstariji pravni spomenik na hrvatskom jeziku i glagoljici.

Nakon sloma Zrinskih i Frankopana 1670./71. godine zgrada propada. Dijelom je porušena i opljačkana.

Početkom 20. stoljeća ostaci obnovljeni.

2. KULA TURNAC ili KVADRAC

1.THE CASTLE OF THE FRANCOPANS

Built in the 13 th century during the reign of the Krchko – Francopans. In the castle on 6 th January 1288 the Vinodol statute – the oldest legal document in Croatian and Glagolithic script was written. After the fall of the Zrinski`s and Francopan`s 1670. / 71. the building became a ruin. It was partially destroyed and plundered. At the beginning of the 20 th century the remains were restored.

2. THE TOWER OR « THE QUADRATE»

3. ZVONIK

Izgrađen početkom 20. stoljeća (1909.-1912.); na mjestu crkvice Sv. Fabijana i Sebastijana koja je izgrađena 1496. godine za samo jedan dan kao zavjetna crkvica kada je u Novom vladala kuga. 1656. godine Frankopani su poklonili antependij, koji se čuva u Muzeju u Novom.

3. THE STEEPLE

Built at the beginning of the 20 th century (1909. – 1912.); on the area of the St Fabian and Sebastian`s church which was built in 1496 in one day as a promised church at the time of the plague in Novi. In 1656 the Francopan`s gave an antependij that is kept in the Novi museum.

4. ŽUPNA CRKVA SV. FILIPA I JAKOVA

Izgrađena u 14. stoljeću kao trobrodna bazilika. U 18. stoljeću dolazi do barokizacije crkve, a početkom 20. stoljeća preuređuje se pročelje u stilu historicizma. U svetištu uklesana godina 1520. arapskim, rimskim i glagoljskim brojevima. U njoj se nalazi grobnica modruškog biskupa Krištafora, biskupa Ivana K. Caballinija, biskupa Ivana K. Ježića i kanonika Stjepana Mrzljaka.

4. THE PARISH CHURCH OF ST PHILIP AND JACOB

Built in the 14 th century as a threesided basilika . In the 18 th century the church was changed into the baroque style and at the beginning of the 20 th century the forepart was decorated in the historicism style. In the sanctuary, the year 1520 was engraved in Arabic, Roman and Glagolithic numbers. In it is the tombstone of the modrushal bishop Christopher, bishop Ivan K. Caballini, bishop Ivan K. Jezic and the canon Stjepan Mrzljak

Skip to content