Novosti


POTPISAN UGOVOR O FINANCIRANJU PROJEKTA „IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA LOKVICA U NOVOM VINODOLSKOM“

Grad Novi Vinodolski je 24. veljače 2020. godine potpisao Ugovor o financiranju s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, za projekt „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Lokvica u Novom Vinodolskom“, kojim je utvrđen iznos potpore od 245.600,00 kuna iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Naime, Grad Novi Vinodolski je dana 28.ožujka 2019.godine podnio projektnu prijavu za projekt izgradnje i opremanja dječjeg igrališta Lokvica u Novom Vinodolskom na k.č.br. 3649/1 i k.č.br. 3649/3 k.o. Novi, za koji je izrađen Glavni projekt. Nakon provedenog postupka odabira projekata od strane LAG-a „Vinodol“ utvrđeno je da projekt ispunjava uvjete i kriterije propisane LAG Natječajem, te je Gradu Novi Vinodolski dana 27. srpnja 2019. godine izdana Odluka o odabiru projekta.

Nakon potpisa Ugovora o financiranju, slijedi analiza tržišta i provedba postupka nabave.

Uskoro će najmlađi stanovnici Novog Vinodolskog dobiti još jedno dječje igralište i to u samom centru, u neposrednoj blizini igrališta malih sportova.

Skip to content