Novosti


POTPISAN UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA NA PROJEKTU: Razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture u Poslovnoj zoni Zapad – Novi Vinodolski

Dana 16. kolovoza 2019. g. u Gradu Novom Vinodolskom potpisan je Ugovor o izvođenju radova na projektu Razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture u Poslovnoj zoni Zapad – Novi Vinodolski s izvođačem radova tvrtkom Izgradnja d.o.o. iz Crikvenice. Ugovor su potpisali gradonačelnik Novog Vinodolskog, gdin. Velimir Piškulić i direktor izabranog izvođača radova, gdin. Arsen Bistričić.


Gradonačelnik Piškulić predstavio je navedeni projekt koji se odnosi na ulaganje u poboljšanje kvalitete i dostupnosti osnovne infrastrukture u Poslovnoj zoni Zapad u Novom Vinodolskom. Poboljšanjem kvalitete i dostupnosti infrastrukture omogućuje se aktivacija neaktivnih parcela u poslovnoj zoni, nove investicije, povećanje broja poduzetnika, povećanje broja novih radnih mjesta, ali i očuvanje postojećih radnih mjesta koja su ugrožena zbog izostanka investicija u konkurentnost postojećih poduzetnika.


Osnovni ciljevi projekta su:
1. Povećati intenzitet aktivacije neaktivnih parcela u Poslovnoj zoni Zapad
2. Povećati broj poduzeća koji posluju u Poslovnoj zoni Zapad
3. Izgraditi i opremiti neophodnu zajedničku infrastrukturu u Poslovnoj zoni Zapad.
Naime, Grad Novi Vinodolski je dana 7. kolovoza 2017. godine Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta podnio projektnu prijavu za projekt „Razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture u Poslovnoj zoni Zapad – Novi Vinodolski“. Nakon gotovo dvije godine, 24. svibnja 2019. godine, Zamjenik gradonačelnika Grada Novi Vinodolski Tomislav Cvitković je prisustvovao svečanoj dodjeli Odluka o financiranju projekata temeljem Poziva Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona, Referentna oznaka: KK.03.1.2.03., a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Grad je potpisao 10. lipnja 2019. godine.
Sukladno Ugovoru (koji su uz Grad potpisali Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (PT1) i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (PT2)) projekt će se financirati iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., odnosno iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a ukupna vrijednost prihvatljivih troškova u projektu iznosi 12.045.691,50 kuna, dok je iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava 6.625.130,32 kn, odnosno 55% ukupno prihvatljivih troškova.

Poslovna zona „Zapad“ nalazi se na zapadnom području Grada Novi Vinodolski uz županijsku cestu Novi Vinodolski-Bribir, a nastala je na području bivše Drvne industrije VINODOL.
Projektom je obuhvaćen dio poslovne zone Zapad, površine cca 12.71 ha, koji je djelomično izgrađen, te postoji izgrađena infrastruktura koju koriste trenutno aktivni poduzetnici i njihovi korisnici, no ista je devastirana, neadekvatna, te otežava poslovanje, smanjuje kapacitet rada, onemogućuje širenje djelatnosti i nadogradnju poslovnih prostora. Projekt je stoga usmjeren na poboljšanje kvalitete i dostupnosti zajedničke infrastrukture u Poslovnoj zoni Zapad u Novom Vinodolskom, kroz izgradnju:
• nove vodoopskrbne mreže,
• odvodnje,
• elektroničko-komunikacijske infrastrukture,
• javne rasvjete i
• prometnice,
U Poslovnoj zoni ZAPAD trenutno posluje 14 poduzetnika. Poslovna zona “Zapad” je prema tipu aktivnosti uslužno-mješovita, a trenutno je u zoni najzastupljenija djelatnost pratećih usluga u nautičkom turizmu (održavanje plovila, servisiranje motora, suha marina), te postoji snažan interes za širenje upravo ove djelatnosti.
Očekuje se da će realizacija ovog projekta doprinijeti aktivaciji još minimalno 8 poduzetnika, što će doprinijeti i povećanju broju zaposlenih, ali i proširenju postojećih djelatnosti u poslovnoj zoni.
Danas je potpisan Ugovor s odabranim izvođačem radova, u vrijednosti od 9.161.249,30 kuna, odnosno s PDV-om ukupno 11.414.061,63 kune. U tijeku je nabava usluga stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu, te se početak radova planira 26. kolovoza 2019.
Nakon predstavljanja navedenog projekta i potpisivanja ugovora o izvođenju radova predstavnici Grada Novog Vinodolskog, izvođača radova, tvrtke „Izgradnja“ d.o.o. iz Crikvenice i predstavnici medija posjetili su lokaciju Poslovne zone – ZAPAD.

Prisutni na konferenciji za medije:
1. gradonačelnik Novog Vinodolskog – gdin Velimir Piškulić
2. zamjenik gradonačelnika Novog Vinodolskog – gdin Tomislav Cvitković
3. pročelnik UO za komunalni sustav i prostorno planiranje u Gradu Novom Vinodolskom – gdin Domagoj Kalanj
4. pročelnik UO za financije i javnu nabavu u Gradu Novom Vinodolskom – gdin Zoran Tomić
5. pomoćnica pročelnika UO za financije i javnu nabavu u Gradu Novom Vinodolskom – gđa Sandra Ristić
6. direktor tvrtke „Izgradnja“ d.o.o. iz Crikvenice – gdin Arsen Bistričić
7. član uprave tvrtke „Izgradnja“ d.o.o. iz Crikvenice – gdin Goran Rubčić

 

 

Skip to content