Novosti


Povile kroz povijest

Naselje Povile udaljeno je tri kilometra od Novog Vinodolskog, a smješteno je uz more na cesti Novi – Senj. Od svog postanka pripada općini Ledenice, a naselili su ga obitelji Butković. Poslije drugog svjetskog rata selo je u upravnom pogledu potpalo pod novljansku općinu.

Područje Grada Područje Grada Novi Vinodolski nalazi se u sastavu Primorsko-goranske županije, na njezinom jugoistočnom dijelu, a graniči sa Općinama Baška, Vrbnik, Vinodolska, Mrkopalj te Gradom Crikvenicom u Primorsko – goranskoj županiji, te područjem Grada Ogulina, Općine Brinje i Grada Senja u Ličko-senjskoj županiji. Područje Grada Novog Vinodolskog danas obuhvaća dvadeset naselja. To su pored samog Novog Vinodolskog naselja: Bater, Bile, Breze, Crno, Donji Zagon, Drinak, Gornji Zagon, Jakov polje, Javorje, Klenovica, Krmpotske Vodice, Ledenice, Luka Krmpotska, Novi Vinodolski, Podmelnik, Povile, Ruševo Krmpotsko, Sibinj Krmpotski, Smokvica Krmpotska i Zabukovac. Od toga su nenaseljena naselja Krmpotske Vodice, Podmelnik i Zabukovac. Područje Grada sastoji se od tri katastarske općine: K.O. Novi, K.O. Ledenice i K.O. Krmpote.

Skip to content