Novosti


Povjerenstvo za praćenje priprema turističke sezone

Povjerenstvo za praćenje priprema turističke sezone na području Grada Novog Vinodolskog održalo je radni sastanak 6. travnja 2005. godine u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski. Povjerenstvo je osnovano na prijedlog i inicijativu Gradskog vijeća i Turističke zajednice kako bi, svatko u djelokrugu svoga rada, pridonio kvalitetnoj pripremi turističke sezone 2005.

Gradsko poglavarstvo ima pet članova

Gradsko poglavarstvo čine gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika i 3 člana. Gradonačelnik je predsjednik Gradskog poglavarstva. Članove poglavarstva bira Vijeće javnim glasovanjem, većinom glasova svih članova Vijeća, a na prijedlog gradonačelnika. Jedan član Gradskog poglavarstva bira se iz reda članova Gradskog vijeća, a ostala dva člana mogu se birati izvan reda članova Vijeća. Gradsko poglavarstvo odgovorno je Gradskom vijeću za svoj rad i odluke koje donosi. Odnos Gradskog vijeća i Poglavarstva utvrđuje se Poslovnikom Gradskog vijeća u skladu sa zakonom i Statutom.

Gradsko poglavarstvo Grada Novi Vinodolski čine:

Oleg Butković, dipl.ing.,predsjednik poglavarstva,

Miljenko Žanić, kap.duge plovidbe, zamjenik gradonačelnika

Alen Bruketa, ing.,

Mladen Peričić, dipl.oec.,

Zlatko Pavelić, prof.

Skip to content