Novosti


Poziv građanima za sudjelovanje u izradi Nacionalne razvojne strategije


POZIV GRAĐANIMA ZA SUDJELOVANJE U IZRADI NACIONALNE RAZVOJNE STRATEGIJE – TEMELJA ZA POVLAČENJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA I REALIZACIJU PRIORITETNIH PROJEKATA U ZAJEDNICI


Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije započelo je s procesom izrade Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine (NRS).

NRS je krovni dokument koji će definirati viziju, smjer i prioritete za dugoročni i srednjoročni održivi razvoj i prosperitet Republike Hrvatske. S tim ciljem i u suradnji sa širokim krugom institucionalnih partnera i građana, do kraja 2019. godine oblikovat će se strategija koja će odrediti cjeloviti i sveobuhvatni razvoj Hrvatske do 2030. godine. NRS artikulirat će jasnu viziju razvoja koja će usmjerit buduća ulaganja i javno upravljanje te biti temelj za planiranje proračuna i programiranje sredstava iz fondova EU i drugih međunarodnih izvora financiranja dostupnih Republici Hrvatskoj u razdoblju nakon 2020. godine.

Cilj je u idućih desetak godina iskoristiti gospodarske, prirodne i ljudske potencijale za kvalitetan napredak i razvoj Hrvatske, što zahtjeva angažman svih društvenih i upravljačkih razina u Republici Hrvatskoj. Uz pomoć europskih partnera i učenja na primjerima dobre prakse poboljšat će se kvaliteta života današnjih i budućih generacija u svim dijelovima Hrvatske.

Građani imaju pravo na kvalitetne obrazovne i zdravstvene usluge, život u čistom okolišu, jednak pristup tržištu rada i drugim javnim dobrima koje je dužna osigurati i pružiti svaka država za boljitak svojih građana.

Stoga, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU poziva građane Republike Hrvatske da se izravno uključe i daju svoj doprinos u izradi nacionalne strategije za budućnost Hrvatske (više informacija na mrežnoj stranici www.hrvatska2030.hr).

 

Skip to content