Novosti


POZIV JAVNOSTI

Pozivaju se građani i pravne osobe da se uključe u savjetovanje s javnošću u vezi s izradom OPERATIVNOG PLANA RAZVOJA CIKLOTURIZMA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE SA STANDARDIMA 2019. – 2020.

Donošenjem Operativnog plana želi se postići prepoznatljivost Primorsko-goranske županije kao cikloturističke destinacije i pridonijeti brendiranju Kvarnera kao poželjne destinacije aktivnog odmora.

Operativnim planom je potrebno:
-utvrditi stanje cikloturizma i sve dionike koji su u njega uključeni,
-napraviti analizu
-utvrditi daljnje prioritete razvoja i operativne planove provedbe razrađene na programe i aktivnosti čijom realizacijom ćemo postići daljnji razvoj cikloturizma na našem području

Savjetovanje se provodi u vremenu od 5.2. do 15.2.2019.

Više na poveznici. 

Skip to content