Novosti


Poziv na iskaz interesa za korištenje mljekomata

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko – goranske županije objavio je Javni poziv na iskaz interesa za korištenje mljekomata. Mljekomat zapremnine 200 litara, marke Letina VEM d.o.o. izrađen 2017. godine, daje se na korištenje pod sljedećim uvjetima:

  • novčana naknada za korištenje 159,27 eura godišnje po ispostavljenom računu;
  • zabrana davanja na korištenje trećim osobama,
  • korištenje marom dobrog gospodara uz korisnikovo pokrivanje troškova popravaka, servisiranja te redovitog održavanja;
  • prodaja mlijeka isključivo proizvedenog na području Primorsko – goranske županije;
  • korisnik snosi troškove dostave, montaže i najma prostora na kojem ni mljekomat bio postavljen.

 Iskaz interesa za korištenje mljekomata korisnici mogu dostaviti na adresu Centra, Karolinska cesta 87, Stara Sušica, 51314 Ravna Gora ili putem e-maila: [email protected] najkasnije do 17.ožujka 2023. godine. Iskaz interesa mora sadržavati ime, prezime, adresu i kontakt.

Skip to content