Novosti


Poziv na iskaz interesa za korištenje opreme u vlasništvu Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko – goranske županije posjeduje slijedeću opremu koju daje na korištenje krajnjim Korisnicima:

 1. Stojnica za krave
 2. Stojnica za krave
 3. Mljekomat 200 L
 4. Oprema za maslinarstvo:
  • Kresač grana HT 101
  • Motorna sjeckalica GB 370
  • Tuljak set 300 S za GB 370
  • Motorna prskalica SR 450
  • Motorna kosa FS 130

Navedena oprema daje se u najam Korisnicima koji moraju imati registrirano sjedište ili prebivalište na području JLS koji je osnivač Centra. Osnivači Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko – goranske županije su gradovi Čabar, Delnice, Kastav, Vrbovsko, Novi Vinodolski, Bakar, Cres, Rab, Krk i Opatija te općine Brod Moravice, Čavle, Fužine, Jelenje, Klana, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad, Vinodolska općina, Viškovo, Matulji, Omišalj, Lovran, Vrbnik, Baška, Mošćenička Draga, Punat, Kostrena i Lopar.

Oprema se daje na korištenje u viđenom stanju (ista se može pogledati, uz prethodnu najavu) uz obavezno održavanje na teret korisnika koji se mora o istoj brinuti marom dobrog gospodara.

Sa odabranim korisnikom biti će sklopljen Ugovor o najmu opreme u kojem će biti definirana sva prava i obveze.

Cjenik godišnjeg najma opreme u vlasništvu Centra predviđene za najam:

Redni broj Oprema Nabavna vrijednost opreme Cjenik godišnjeg najma opreme
1. Stojnica za krave – 1 kom. 2.338.84 € 37,50 €
2. Stojnica za krave – 1 kom. 2.342,47 € 37,50 €
3. Mljekomat 200 L – 1 kom. 10.748,89 € 62,50 €
4. Oprema za maslinarstvo 87,50 €
Kresač grana HT 101 -1 kom. 790,94 € 12,50 €
Motorna sjeckalica GB 370 – 1 kom. 779,04 € 12,50 €
Tuljak set 300 S za GB 370 – 1 kom. 205,70 € 12,50 €
Motorna prskalica SR 450 – 1 kom. 715,52 € 12,50 €
Motorna kosa FS 130 -1 kom. 1.043.16 € 37,50 €

Pri odabiru opreme pod rednim brojem 4. (ista se daje u najam u kompletu), prednost će imati korisnici koji se bave uzgojem maslina na otoku Krku.

Iskaz interesa za korištenje oprema u vlasništvu Centra korisnici mogu dostaviti na adresu Centra, Karolinška cesta 87, Stara Sušica, 51314 Ravna Gora ili putem e- maila: [email protected] najkasnije do 21. lipnja 2024. godine.

Uz iskaz interesa obavezno dostaviti i presliku osobne iskaznice.

Obrazac za iskaz interesa za korištenje opreme u vlasništvu Centra moguće je ispuniti na računalu, isprintati i vlastoručno potpisati.

 

Skip to content