Novosti


POZIV REDOVNIM STUDENTIMA S PODRUČJA GRADA NOVOG VINODOLSKOG ZA SUFINANCIRANJE 50 % OD CIJENE JAVNOG PRIJEVOZA PO POSEBNOM UVJETU

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Velimir Piškulić, oec., donio je dana 21. rujna 2016. godine Zaključak kojim se prihvaća potpisivanje Ugovora o sufinanciranju 50 % cijene prijevoza redovnih studenata sa područja Grada Novog Vinodolskog, na temelju članka 21., a u skladu s člankom 11., stavak 1. Odluke o socijalnoj skrbi (Službene novine PGŽ, broj 21/16), s tvrtkom Autotrans d.o.o. Rijeka, za akademsku godinu 2016./2017. godinu. Sufinanciranje će se izvršavati u razdoblju: od 01. listopada 2016. godine do 15. srpnja 2017. godine.

Pravo na sufinanciranje 50 % od cijene javnog prijevoza ostvaruju redovni studenti na temelju članka 21., a u skladu sa člankom 11., stavak 1. Odluke, po posebnom uvjetu:

•    dijete poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
•    dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizama sukladno Zakonu).

Pozivaju se redovni studenti da za ostvarivanje prava na sufinanciranje 50 % od cijene javnog prijevoza po posebnom uvjetu dostave sljedeće dokumente: 

1.    POTVRDA FAKULTETA O UPISU U AKADEMSKU 2016./2017. GODINU

2.    KOPIJE OSOBNIH ISKAZNICA STUDENTA I RODITELJA

3.a) DOKAZ O STATUSU DJETETA POGINULOG, UMRLOG, ZATOČENOG ILI NESTALOG HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA                                           ILI                                                        

3.b) DOKAZ O STATUSU DJETETA HRVATSKOG RATNOG VOJNOG INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA (SVE SKUPINE OŠTEĆENJA ORGANIZAMA SUKLADNO ZAKONU)

Dostava se obavlja osobno ili poštom na adresu:

 

Grad Novi Vinodolski
Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti
Trg Vinodolskog zakona 1
51250 Novi Vinodolski

 

Zaključak gradonačelnika – Pravo na sufinanciranje 50 % od cijene javnog prijevoza – Redovni studenti po posebnom uvjetu

Skip to content