Novosti


Poziv za dodjelu sredstava iz Modernizacijskog fonda

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Poziv za dodjelu sredstava „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“. Cilj Poziva je da poduzeća sama proizvode energiju za vlastite potrebe čime bi, između ostalog, smanjila ovisnost o nabavi energije na tržištu i troškove energenata.

Za dodjelu bespovratnih sredstava mogu se prijaviti mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici koji temeljem Odluke NKD pripadaju području C: Prerađivačka industrija i području D odjeljku 35.30 Opskrba parom i klimatizacija.

Rok za dostavu projektnih prijedloga završava 19. lipnja 2023. godine u 09:00 sati.

Tekst Javnog poziva, Upute za prijavitelje, kao i svi potrebni obrasci, dostupni su na Internet stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja na poveznici https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-i-natjecaji-ministarstva/otvoreni-javni-pozivi-i-natjecaji/7390.

Skip to content