Novosti


Poziv za upis djece u Programe vrtića i jaslica za pedagošku 17./18. godinu

Na temelju članka 6. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Dječji vrtić FIJOLICA objavljuje

POZIV

za upis djece u Programe vrtića i jaslica za pedagošku  2017./18. god.

 

Programi:

Poludnevni 5,5-satni program vrtića

 cjelodnevni 10-satni program vrtića

cjelodnevni 10-satni program jaslica

Prijave za upis primat će se od 08.05.2017. do 22.05.2017. g., svakim radnim danom od 08,00-14,00 sati u tajništvu Vrtića.

 

1. PRAVO I PREDNOSTI ZA UPIS

Pravo na upis ostvaruju djeca čiji roditelji imaju prebivališe na području Grada Novi Vinodolski.

Djeca se upisuju u Dječji vrtić FIJOLICA uz primjenu kriterija za ostvarivanje prednosti utvrđenih Odlukom grada Novi Vinodolski o ostvarivanju prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu: Odluka) i člankom 4. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić FIJOLICA (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Kriterij za upis ostvaruje se na način da se za svaku utvrđenu prednost ostvaruje određeni broj bodova, uz prilaganje odgovarajuće dokumentacije kojom se pojedina prednost dokazuje.

Bodovi utvrđeni po kriterijima iz Odluke i članka 4. Pravilnika zbrajaju se i na temelju ukupnog broja bodova utvrđuje se Lista upisa djece u Vrtić, ako se u određeni Program prijavi više djece od planiranog broja za upis, na kojoj se redom stavljaju zahtjevi od većeg broda bodova do najmanjeg broja bodova.

Ako više djece ostvaruje jednak broj bodova, prednost pri upisu ostvaruje dijete s najvećim bodovnim kriterijem za ostvarivanje prednosti, a ako i nakon primjene ovog kriterija više djece ostvaruje jednak broj bodova prednost pri upisu utvrđuje se prema datumu rođenja djeteta od starijeg ka mlađem.

 

2. DOKUMENTACIJA ZA UPIS

Za upis je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:

  • prijavu za upis (podignuti u Vrtiću);
  • presliku djetetovog rodnog lista ili izvadak iz matice rođenih (bez obzira na datum izdavanja dokumenta);
  • dokaz da dijete ima prebivalište na području Grada Novi Vinodolski (preslika osobne iskaznice djeteta ili osobne iskaznice oba roditelja ako roditelji imaju isto mjesto prebivališta, odnosno potvrda o prebivalištu djeteta ne starija od 3 mjeseca ili preslika osobne iskaznice djeteta ako roditelji imaju različito mjesto prebivališta);
  • rješenje jedinice lokalne samouprave o sufinanciranju boravka djeteta u Vrtiću (prilaže se samo ako dijete ima prebivalište na području druge jedinice lokalne samouprave);
  • za dijete zaposlenih roditelja – potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja ili potvrda HZMO-a o zaposlenju roditelja, ne starija od tri mjeseca;
  • preslika drugih potvrda, uvjerenja ili rješenja koja služe kao dokaz za ostvarivanje prednosti pri upisu djece u Vrtić, a koje su navedene na prijavi za upis djeteta u Vrtić.

Ako roditelji ostvaruju ostale prednosti pri upisu (žrtve i invalidi domovinskog rata, hrvatski branitelji, djeca s teškoćama u razvoju, samohrani roditelji, djeca uzeta na uzdržavanje, dječji doplatak), potrebno je priložiti potvrde kojima se to dokazuje.

 

3. REZULTATI UPISA

Rezultati upisa biti će objavljeni na Oglasnoj ploči Vrtića dana 31.05.2017. godine.

 

KLASA: 601-01/17-10/01

URBROJ: 2107/02-11-10-17-1

Novi Vinodolski, 03.05.2017. godine.

 

Komisija za provođenje upisa

POZIV
Skip to content