Novosti


Poziv za upis djece u Programe vrtića i jaslica za pedagošku 2015./16. god.

 

DJEČJI VRTIĆ “FIJOLICA”

NOVI VINODOLSKI

 DV Fijolica logo

Na temelju članka 6. Pravilnika o upisu  djece u Dječji vrtić Fijolica Novi Vinodolski Dječji vrtić Fijolica objavljuje

 

P  O  Z  I  V

za upis djece u Programe vrtića i jaslica za pedagošku  2015./16. god.

 

Programi:

  • Poludnevni 5,5-satni program vrtića
  • cjelodnevni 10-satni program vrtića
  • cjelodnevni 10-satni program jaslica

 

Prijave za upis primat će se od 01. 07. 2015. do 15. 07. 2015 godine, svakim radnim danom od 08,00-15,00 sati.

 

I.PRAVO  I  PREDNOSTI ZA UPIS

Pravo na upis ostvaruju djeca čiji roditelji imaju prebivalište na području Grada Novi Vinodolski.

Djeca se upisuju u Dječji vrtić  FIJOLICA uz primjenu kriterija za ostvarivanje prednosti utvrđenih Odlukom Grada Novi Vinodolski o ostvarivanju prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić  FIJOLICA Novi  Vinodolski (u daljnjem tekstu: Odluka) i člankom 4. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Kriterij za upis ostvaruje se na način da se za svaku utvrđenu prednost ostvaruje određeni broj bodova, uz prilaganje odgovarajuće dokumentacije kojom se pojedina prednost dokazuje.

Bodovi utvrđeni po  kriterijima iz Odluke i članka 4. Pravilnika zbrajaju se i na temelju ukupnog broja bodova utvrđuje se Lista upisa djece u Vrtić, ako se u određeni Program prijavi više djece od planiranog broja za upis, na kojoj se redom stavljaju  zahtjevi od većeg broja bodova do najmanjeg broja  bodova.

Ako više djece ostvaruje jednak broj bodova, prednost pri upisu ostvaruje dijete s najvećim bodovnim kriterijem za ostvarivanje prednosti, a ako i nakon primjene ovoga kriterija više djece ostvaruje jednak broj bodova prednost pri upisu utvrđuje se prema datumu rođenja djeteta od starijeg ka mlađemu.

 

II.DOKUMENTACIJA  ZA  UPIS

Za upis je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:

 

  • prijavu za upis (podignuti u Vrtiću)
  • presliku rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih
  • potvrde o zaposlenju roditelja
  • presliku osobne iskaznice ili potvrdu o prijavljenom prebivalištu za jednog roditelja i za dijete (ne stariju od 3 mjeseca)

 Ako roditelji ostvaruju ostale prednosti pri upisu (žrtve i invalidi domovinskog rata, roditelji s troje ili više djece, djeca s teškoćama u razvoju, samohrani roditelji, djeca u udomiteljskoj obitelji, roditelji koji ostvaruju pravo na dječji doplatak), potrebno je priložiti potvrde kojima to dokazuju.

 

III.REZULTATI  UPISA

 Rezultati upisa biti će objavljeni na Oglasnoj ploči Vrtića dana 31.07.2015.godine.

 

KLASA: 601-02/15-02/03

URBROJ:2107/02-11-02-15-6

Novi Vinodolski, 29.06.2015. godine.

 

POZIV

Skip to content